Nyheter

NCC bygger väg i väst

Arbetet med att bygga ut E45 mellan Trollhättan och Göteborg fortsätter. Nu har NCC Construction fått i uppdrag att bygga ut tre kilometer motorväg.

Sträckan som NCC ska bygga går från Göteborgsvägen inne i Trollhättan till Sjuntorpsvägen söder om staden.

E45 ska breddas till fyrfilig väg för att öka framkomligheten och förbättra säkerheten på sträckan.

NCC kommer även att bygga två cirkulationsplatser och förbättra gång- och cykelbanor.

– NCC utför för närvarande även tre andra entreprenader åt Bana Väg i Väst så detta blir vår fjärde, säger affärschef Ola Granbom, NCC Construction Sverige region Väst, i ett pressmeddelande.

Uppdraget är beställt av Vägverket Region Väst och är en del i Vägverkets och Banverkets samarbete Bana Väg i Väst. Totalt i hela projekten kommer det byggas och förbättras 7,5 mil väg mellan Göteborg och Trollhättan.

Den del av arbetet som gått till NCC är värd 92 miljoner kronor. Arbetet med det tre kilometer lång vägstycket är tänkt att starta nu i januari 2010 och vara klart i november 2011. 35 personer ska jobba med projektet varav 20 NCC-anställda.