Nyheter

NCC bygger vårdcentrum i Finspång

Den nya byggnaden omfattar cirka 17 000 kvadratmeter fördelat på fem våningar.

NCC har fått uppdraget att projektera och bygga Finspångs vårdcentrum i samverkan med Region Östergötland. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka en halv miljard kronor.

– Vi behöver anpassa vår verksamhet för framtidens sjukvård som blir allt mer avancerad och krävande. Den nya byggnaden kommer inte bara ersätta gamla och slitna lokaler utan också möjliggöra en utveckling av Region Östergötland och Finspångs Kommuns vårdverksamhet, säger Stefan Fredriksson, fastighetsutvecklingschef, Region Östergötland. 

 
Den nya byggnaden omfattar cirka 17 000 kvadratmeter fördelat på fem våningar med plats för läkarmottagning, laboratorium, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehabilitering, utredningsenhet, hemsjukvård och närvårdsavdelning. 

Bygget genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Östergötland gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet. 

– Det är bra att komma in i så tidigt skede som möjligt i ett projekt av den här typen. Det underlättar för alla parter och gör att vår kompetens och erfarenhet kan användas på bästa sätt. Då kan vår kunskap om framtidens sjukvård när det gäller utformning och funktion tas tillvara på ett bra sätt, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sweden. 

Projektet startar omgående med en kort period av projektering och framtagande av budget. Det nya vårdcentret beräknas vara i drift hösten 2020. Orderregistrering väntas ske i det andra kvartalet 2017 i affärsområdet Building. Byggnaden kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad silver.

Jenny Marcuson Fors