Nyheter

NCC byggstartar miljardsatsning på kontor

Spadtaget utfördes i form av en ”murning” . Foto: Joakim Kröger, NCC

Göteborg är en stad i förvandling och nu satsar NCC 1,4 miljarder på 2500 nya kontorsplatser i den nya stadsdelen Masthuggskajen. Satsningen inleds med byggstarten av Brick Studios och Våghuset.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan lägga den första tegelstenen för de här projekten efter många års förberedande arbete, säger Johanna Hulth Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development.

Masthuggskajen är Göteborgs största innerstadsplan i modern tid. NCC kommer bygga totalt 2 500 arbetsplatser genom kontorshusen Brick Studios och Våghuset. I ett senare skede kommer man även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. 

– Det här är ett stort projekt för NCC och det är ett stort projekt för Göteborg. Det har varit en skriande brist på arbetsplatser under lång tid och det känns bra att vi kan tillföra nya moderna kontor till Masthuggskajen. Det är en väldigt häftig stadsdel som lyfts till en ny nivå, säger Johanna Hulth Rentsch.

Historiskt sett så har Masthuggskajen hyst det gamla hamnområde. Med tiden har stadsdelen bytt skepnad och fyllts med restauranger men till stor del legat i träda. Området får nu nytt liv med totalt 1 300 nya bostäder och 5 000 till 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

– Vi bryter nu mark och bygger vidare på det som redan finns i området. Jag tror att det kommer bli en fantastisk plats där folk kommer vilja bo och arbeta. Det är den första stadsdelen med en hållbarhetsprofil. Det är rätt häftigt, fortsätter Johanna Hulth Rentsch.

De nya lokalerna i Brick Studios och Våghuset kommer erbjuda flexibla kontorslösningar för hugade hyresgäster och båda fastigheterna har en gestaltning som sticker ut från mängden.

– Det blir allt viktigare för företag idag att deras kontorslokaler passar med varumärket. Jag tror att både Brick Studios och Våghuset kommer bli attraktiva för hyresgäster som vill ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö, läge, gestaltning och hållbarhet. 

NCC:s koncernchef Tomas Karlsson var en av dem som var med vid den högtidliga byggstarten av de båda projekten.

– Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger han.

Masthuggskajen ställer höga krav på hållbarhet och är först med att certifiera planeringsarbetet av stadsdelen enligt Citylab Action hållbara stadsdelar. NCC tecknar det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med Moor Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Av: Samuel Karlsson