Nyheter

NCC-chef till angrepp mot Byggnads

Byggnads avtalskrav slår ut svenska byggjobb. Det anser NCC-chefen Tomas Carlsson som i en debattartikel kritiserar facket.

Medlare försöker hitta en lösning för att undvika strejk i byggbranschen. Klimatet mellan parterna är infekterat. Tomas Carlsson, vd för NCC Construction Sverige, skriver en debattartikel i Dagens Industri där han attackerar Byggnads.

— Som jag ser det finns det ett stort problem i byggbranschen — att företagen inte lyckas med produktivitetsförbättringar. Då handlar det också om hur vi förhåller oss till medarbetarna. Men Byggnads tar inte ansvar för produktivitetsförbättringar, säger Tomas Carlsson till Byggvärlden.
— Deras avtalskrav syftar istället till att stärka och marknadsföra organisationen.

Byggnads vill förändra avtalet så att ackord blir den löneform som används där det är möjligt. ”Ackordstvång”, menar arbetsgivarna. Byggnads argument är att medlemmarna vill ha ackord. Men det köper inte Tomas Carlsson.
— Vi för bra diskussioner med våra medarbetare men det händer att Byggnads kommer in och kör över dem, säger han och fortsätter:

— Som jag ser det handlar det om en värderingsfråga. Att argumentera för mer ackord är att se byggnadsarbetarna som händer och fötter, som utbytbara. Jag vill att vi ska kunna utveckla företaget tillsammans med medarbetarna i stället för att driva emot kostnadsdrivande ackordshantering.

Är du emot ackord som löneform eller bara ackordstvång?
— Jag är i grunden tveksam till ackord som är baserat på tid men kan tänka mig att det finns lägen där det kan fungera, så ackord kan vara en av många löneformer.

Hur tror du klimatet mellan parterna påverkas av att du slår Byggnads i skallen offentligt?
— Jag tycker inte att jag slår dem i skallen utan redovisar en ståndpunkt. Det finns en gammal syn att alla diskussioner ska föras i slutna rum, men vi måste kunna diskutera öppet hur branschen kan utvecklas för den är så viktig för hela samhället.

Vad hoppas du uppnå med artikeln?
— Jag hoppas få en diskussion om hur byggbranschen och Byggnads ska jämföras med övrig svensk arbetsmarknad, att man tittar på hur fackförbund som Metall och Ledarna agerat. Det finns branscher som utsatts för ett extremt konkurrenstryck. Vi borde se om vi kan lära något av dem.

Hur ser det annars ut för NCC, ser du någon ljusning i krisen?
— Nej, jag kan inte se någon ljusning än på ett tag. Vi förbereder oss för fortsatt kris men har varit med om lågkonjunkturer förut och satsar för att gå stärkta ur den.