NCC-chefens råd för ökad effektivitet

NCC-chefens råd för ökad effektivitet
Stora projekt kan byggas billigare, enligt Tomas Carlsson, vd för NCC Construction. ”Vi måste jobba med nya upphandlingsformer. I dag köper man ofta något annat än vad man vill ha”, säger Tomas Carlsson.

NCC-chefen radar upp fyra punkter som kan sänka kostnaderna i stora infrastrukturprojekt. Och han börjar med upphandlingsformerna. – Vid klassiska entreprenader börjar man handla upp efter lägst anbudspris, men då får man ofta fel produkt vid fel tillfälle. För sen är kontraktförhandlingarna igång, och man får något annat än vad man vill ha. Tomas Carlsson kan se en rad olika lösningar. Och han föredrar partnering, där beställaren och entreprenören samverkar från tidiga skeden och genom projektet. Tvisterna vid arbetet med Södra länken ser Tomas Carlsson som ett exempel på motsatsen till samverkan. – Det var ingen bra affär för oss men inte heller för Vägverket. Med Södra länken var det stora förfrågningsunderlag, och sedan hamnade vi i tvister om vad som var beställt. Han tycker också det är viktigt att man släpper fram innovationskraften i företagen. – Då är olika former av funktionsentreprenader viktiga, säger han. En annan åtgärd är att öppna för större konkurrens. – Vi måste öppna oss mot omvärlden och vara beredda att köpa in byggmaterial och metoder från andra länder. Sista punkten handlar om att ta till sig ny teknik. – Medan andra branscher tar till sig ny teknik, har byggbranschen varit bra på att använda it för att skriva ut papper och sätta in i pärmar, säger Tomas Carlsson.

Fyra tips

1. Utveckla nya upphandlingsformer.

2. Släpp fram företagens innovationskraft.

3. Öppna branschen mot omvärlden.

4. Använd mer ny teknik.