Nyheter

NCC får första Green Building-köpcentrumet

NCC:s köpcentrum Inköpet i Kungsbacka blir norra Europas första handelsprojekt som blir Green Building-klassat. <br></br> — Det här visar att det är fullt möjligt att utveckla den här typen av fastigheter med låg energianvändning, säger Jonny

Men i ärlighetens namn är Green Building-klassningen ännu inte riktigt i hamn. Fastighetsägarna har lämnat en rekommendation att fastigheten ska klassas som Green Building, men EU har ännu inte lämnat sitt klartecken.

Hur många gånger har det hänt att EU har gått emot er rekommendation?
— Det har aldrig hänt, säger Sofie Roy-Norelid på Fastighetsägarna Sverige.
EU väntas ge sitt utslag inom ett par veckor.

Första etappen av Inköpet i Kungsbacka har just färdigställts. Etappen omfattar drygt 10 000 kvadratmeter där Coop kommer att bli hyresgäst.
— Tanken är att vi ska utvidga till andra aktörer också. Vi ska börja titta på nästa etapp snart, säger Jonny Hellman.

NCC har även ansökt om att bli Green Building-klassat på företagsnivå.
— Frågan blir allt viktigare från hyresgästsidan och från investerarsidan. Ska vi lyckas på marknaden framöver måste vi ha med oss de här frågorna, säger Jonny Hellman.

Nu har NCC som mål att alla kommande kontor och handelsprojekt ska uppfylla Green Building-kriterierna.

Fakta / Green Building

Fastighetsägare kan antingen bli klassade som Green Building Partnerpå företagsnivå eller på fastighetsnivå. Det senare innebär att en eller flera enskilda byggnader inventeras och åtgärdas och det förra att mer än 30 procent av företagets fastigheter inventeras och åtgärdas.

Byggföretag som med sina produkter eller tjänster bidrar till att sänka energiförbrukningen i byggnader kan bli ett så kallat Green Building-stödjande företag.

Endast byggnader som inte är bostadshuskan ingå i Green Building-programmet.