Byggprojekt

NCC får i uppdrag att bygga ny pelletsfabrik

Flygfoto över Moelvens sågverk i Valåsen, Karlskoga. Fabriksområde ligger vid en sjö med skog runt omkring.
NCC ska bygga Moelvens nya pelletsfabrik i Valåsen,. Karlskoga. Den nya pelletsfabriken ska integreras med sågverket. Foto: Moelven

NCC ska på uppdrag av Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor.

NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga. Arbetet omfattar två byggnader, åtta betongplattor, en sprinklertank samt samordning av sidoentreprenörer. Den nya pelletsfabriken ska integreras med sågverket och är en del av den kapacitetsutbyggnad som Moelven gör av sågverket i Valåsen.

– Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som efterfrågas. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med NCC som har stor erfarenhet och kompetens inom energisektorn, säger Lars Storslett, direktör för virkesförsörjning, fiber och bioenergi på Moelven Industrier ASA.

80 000 ton pellets om året – eller mer

Pelletsfabriken ska uppnå en kapacitet på 80 000 ton pellets om året men dimensioneras för att enkelt kunna skalas upp till 105 000 ton per år. Träpellets som produceras i fabriken kommer sen distribueras internationellt via fartyg från Vänern.

–  NCC har både lång och bred kompetens från olika energieffektiviserande lösningar som denna runt om i landet. Vi ser fram emot att få vara en del av arbetet med att skapa en modern pelletsfabrik som tillvaratar hela naturresursen när skogen brukas, säger Sara Eriksson, projektchef på NCC Building Sweden i Värmland.

Affären har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor där cirka 30 mlijoner orderregistrerades under kvartal två 2023 och resterande summa orderregistreras under kvartal ett 2024 i affärsområde NCC Building Sweden.
Projektet beräknas vara klart tredje kvartalet 2024.