Nyheter

NCC får miljardkontrakt

En jätteupphandling genomförs nu i Östergötland. Och NCC håller på att få kontraktet — för 1 247,5 miljoner kronor. —Det är den största upphandling vi gjort under de fem år jag jobbat här, säger Rikard Abrahamsson, upphandlare på Vägverket, region Sydöst.

Det är kontraktet att bygga bro över Skepparpinan i Motala och ny riksväg 50 mellan Motala och Mjölby som handlas upp. Enligt ett så kallat tilldelningsbeslut går kontraktet till NCC.
Nu pågår den period om tio dagar då beslutet kan överklagas. Först därefter skrivs kontrakten under.
—Vi räknar inte in ordern förrän överklagandeperioden gått ut, säger Ulf Thorné, presschef på NCC:
Förutom NCC var det bara Peab som lämnat anbud. De låg 409 miljoner kronor över NCC:s bud.
Uppdraget var en totalentreprenad med ett 20-årigt driftsåtagande.
—Den långa perioden kanske är en orsak till att så få bolag varit intresserade av uppdraget, säger Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde väg på Vägverket och nyutnämnd chef för investeringsverksamheten på Trafikverket.
—Vi ska analysera detta närmare, bland annat för att se varför inga utländska bolag lämnat anbud.
Bland de utländska bolag som tagit flest kontrakt på den svenska anläggningsmarknaden finns Züblin och Oden, som ägs av Strabag.
—Vi har vetat om uppdraget men bestämt att inte räkna på det. Det passar inte in i vår strategi, vi har bestämt att i första hand satsa i Stockholm och har inte resurser för ett sånt här stort projekt nu, säger Pär Land, vd för Züblin Scvandinavia.
Björn Andersson är vd för Oden anläggning:
—Det är ett väldigt stort projekt och man måste prioritera. Därför gjorde vi bedömningen att inte lägga anbud, säger Björn Andersson och tillägger:
—Hade uppdraget delats i mindre delar skulle säkert fler aktörer varit med.
De tankarna har även Stefan Engdahl på Vägverket.
—Hade vi brutit ut bron kanske fler lämnat anbud på den. Å andra sidan visar våra egna analyser att priset NCC lämnat är rätt, säger Stefan Engdahl.
Hur är konkurrensen på anläggningsmarknaden?
—Konkurrensen i stort varierar men har under året varit god. I snitt har vi 4,2 anbudslämnare per uppdrag, säger Stefan Engdahl.