NCC grundlägger Sveriges största biogasverk

NCC grundlägger Sveriges största biogasverk
NCC anlägger landets största verk för biogas på 70 000 kvadratmeter mark utanför Trelleborg, en order som är värd 36 MSEK.
Rester från majs, säd och betor ska snart driva stadsbussarna i Skåne och ge energi till hushåll i Västsverige, från Trelleborg till Stenungsund i Bohuslän. NCC anlägger landets största verk för biogas på 70 000 kvadratmeter mark utanför Trelleborg. NCC:s order är värd 36 MSEK.

Jordberga blir Sveriges största biogasanläggning med förnyelsebar energi och kommer förse Västsveriges stamnät med biogas. Därmed introduceras biogas för första gången i svensk infrastruktur. Idag levererar svenska stamnätet för gas endast fossil naturgas.

– Lantbruken i södra Skåne kan bidra med mycket restprodukter från sin odling, så vi kan få fram tillräckligt med förnybar biogas. Den biogas som produceras här kommer bidra till att minska utsläppen av koldioxid med 28 000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 300 stadsbussar på ett år, säger Peter Sigefjord, projektledare, Swedish Biogas International, SBI.

Jordberga kommer framförallt att leverera biogas till Skånetrafikens stadsbussar i sammanlagt tio skånska städer. Anläggningen bidrar därmed till att förverkliga Skånetrafikens mål att köra alla sina transporter utan fossila bränslen senast år 2020.

SBI har gett NCC i uppdrag att anlägga marken på området. NCC river det som är kvar av Jordbergas gamla sockerbruk på tomten och återanvänder 10 000 kubikmeter krossad betong. Den används tillsammans med 50 000 kubikmeter stenmaterial för att förstärka marken. Därefter kan NCC förbereda för de stora biogasverken.

– Vi grundlägger för sex rötkammare där varje kammare rymmer 4 700 kubikmeter, en lakvattentank på 2 500 kubikmeter och fem biogödselbrunnar på 6 300 kubikmeter vardera. När de dessutom är fyllda innebär det stora påfrestningar på marken. Därför är vårt grundarbete en viktig del i anläggningen, säger Håkan Svensson, entreprenadchef, NCC Construction, region Syd.

NCC anlägger även en 16 000 kvadratmeter stor plan där råvaror och rester från växtodling lagras innan det matas in i processanläggningen för att rötas. Arbetet omfattar även anläggning av ledningar och brunnar samt asfaltering och grusläggning av området.

NCC:s arbete har börjat och är klart våren 2014. Målet är att E.ON och Swedegas startar biogasleveranserna i januari 2014, där E.ON distribuerar via sitt nät till Skånetrafiken och Swedegas till stamnätet.