Nyheter

NCC har skaffat hund

Bild: Boston Dynamics.

Den ska kunna ge information om framdriften av ett bygge, eller vara ett viktigt verktyg i säkerhetsarbetet.
NCC är först ut att testa en robothund på en byggarbetsplats. 

– När den anländer i maj får vi nog vara beredda på lite valpträning, säger Christina Claeson-Jonsson, chef för Research & Innovation på NCC. 

 NCC har hakat på hundtrenden och skaffat valp. Men det är ingen vanlig vovve utan en robothund som gör det den programmeras för. I början ska den samla in data genom att scanna av, filma och mäta, men genom den senaste AI-tekniken, kommer den att ”själv” lära sig mer och utvecklas allt eftersom den jobbar.

– Det här ligger i NCCs strategi att titta mer på området robotar. Vi tycker att det ska bli väldigt spännande att på det här sättet få jobba med ny robotteknik och testa hur robotar kan anpassar för vår bransch och våra förutsättningar med tillfälliga arbetsplatser utomhus, säger Christina Claeson-Jonsson, koncernens chef för Research & Innovation på NCC och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

Den autonoma roboten, som bygger på AI-teknik, kan utrustas med fyra olika kameror vilken gör den effektiv när det gäller att med hjälp av film och bilder samla in data. Den kan programmeras så att den varje gång går runt samma väg på en byggarbetsplats och gör mätningar av byggets framskridande.

– Tanken med hunden är att vi ska kunna integrera tekniska data med BIM-modellen och framdrift i projektet. Då kan den ge regelbunden information till platsledningen om framdriften av bygget. På så sätt frigörs tid till annat som de behöver jobba med, säger Christina Claeson-Jonsson. Vi är inte ute efter att ersätta människor med robotar utan vi tror att hunden kan ge oss vinster genom att vi får fram underlag som hjälper oss att ta bättre beslut. 

Ett annat område där robothunden kan bli viktig är inom säkerhetsarbetet.
– När hunden scannar av miljön, registrerar och behandlar inkommen data, kan man snabbt se om arbetsplatsen innehåller riskmoment. Det kan vara saker som ligger i vägen, skyddsbarriärer som saknas eller grindar som inte är stängda. På så vis kan hunden stötta arbetsmiljöingenjören att hitta brister. Hunden kan också vara lämplig att använda i områden som är osäkra för människor.

I maj anländer robothunden till Göteborg från tillverkaren i USA, där tekniken har testats på flera byggarbetsplatser.

– Vi blir, vad jag känner till, först i Sverige med att testa en robothund på en byggarbetsplats. 

Robothundens första hem blir Kineum i Göteborg, där NCC tillsammans med Platzer bygger en 27 våningar hög byggnad i Gårda. Hit ska även NCC:s Göteborgskontor flytta när huset står färdigt 2022. Kineum är också NCC:s demoprojekt i EU-projektet Ashvin som syftar till att utveckla digitala tvillingar där man integrerar Internet of things och bildanalysteknologi i byggprocessen.

På sikt ska hunden testas på många olika projekt runt om i Norden.

– Inledningsvis ser vi ett antal funktioner för ”hunden” men vi håller också öppet för att vi med tiden kommer hitta nya användningsområden som vi ännu inte har tänkt på, säger Christina Claeson-Jonsson. 

NCCs nya tillskott är drygt en meter lång, 60 centimeter hög och väger 33 kg. Den tål både regn och damm samt kyla och värme.

– Hunden får inte upplevas som hotande, utan den ska ses som ett stöd, och därför får den inte vara för stor och skrämmande. Det ska bli intressant att se vad personalen får för relation till den. I början får vi vara beredda på lite valpträning innan den är färdigprogrammerad och färdigtränad.