NCC inför rätta – 73 husägare kräver ny fasad

NCC inför rätta – 73 husägare kräver ny fasad
73 husägare i Helsingborg har dragit NCC inför rätta. Deras hus är byggda med den enstegstätade fasadmetoden och har drabbats av mögelskador. Nu vill de att NCC bygger om väggarna med en luftad konstruktion.

UPPDATERAD. Rättegången inleddes under måndagen i Solna tingsrätt. Men deltagarna hade knappt hunnit bänka sig i salen förrän advokat Krister Azelius, som företräder husägarna, begärde en paus för en telefonkonferens.

Han ville dock inte bekräfta att husägarna hade fått ett förlikningsbud från NCC.

— Jag tycker att NCC borde ta sitt ansvar och fixa till det här utan kostnad för husägarna. Man har funnit mögel i ett stort antal hus och det innebär mycket oro att bo i ett sådant här hus, tycker pappan till en av husägarna.

Husägarna har begärt att NCC ska riva alla fasader, åtgärda fuktskador och återställa väggarna med en luftad konstruktion. I andra hand vill husägarna att NCC ska betala 1,3 miljoner kronor per hus så att husägarna själva kan bygga om väggarna med en luftad konstruktion.

— Tvisten handlar om huruvida konstruktionen är felaktig eller ej. Vi menar att det är en konstruktion som fungerar, och där skador uppstår har vi ett åtgärdsprogram som återställer byggnaden, säger Ulf Thorné, tillförordnad kommunikationsdirektör för NCC.

NCC har erbjudit sig att renovera de skadade fasaderna, men då handlar det om att återställa den enstegstätade konstruktionen.

— Vi har ett kostnadsfritt åtgärdsprogram, det är en fullgod lösning för att återställa fasaden. Det har dessutom andra fördelar, att man gör en översyn av hur stort ingrepp man behöver göra i väggen. Man ska inte behöva riva helt friska väggar. Det motparten vill är att vi ska riva väggar på hus som inte har problem för att ersätta dem med en annan lösning, säger Ulf Thorné.

Enligt Ulf Thorné bygger inte NCC längre med den typen av enstegstätade vägg som nu prövas av domstolen. I stället har NCC en standardvägg som har en enstegstätad men dränerad konstruktion, där träreglar har ersatts av stålregler och mineralull används som isolering.

Ytterligare ett 90-tal husägare i Helsingborg, Malmö och Halmstad har stämt NCC på grund av mögelproblem i putsade fasader. Dessa mål är vilande i avvaktan på utgången i den pågående tingsrättsförhandlingen.

Målet som just har dragit igång väntas ta tolv dagar och ska slutföras i början av december. Det är dock möjligt att parterna kommer överens utanför domstolen före dess.

Under måndagseftermiddagen begärde parterna gemensamt en paus i förhandlingarna.

— De finner anledning att inte påbörja förhandlingen riktigt än, de vill ha mer tid för att diskutera. Då hade rätten ingen anledning att motsätta sig det, säger rättens ordförande, Martin Weyler.

Om tingsrätten inte får något besked om att en förlikning har nåtts ska rättegången fortsätta på fredag.

– Samtal mellan parterna kommer nu att pågå de kommande dagarna med ambitionen att komma närmare varandra, säger Ulf Thorné.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
”En risk för hela den svenska byggindustrin”