Byggprojekt

NCC inleder arbetet med SSAB:s nya anläggning

SSAB:s anläggning i Oxelösund.
SSAB Oxelösund. Foto: SSAB

NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 miljoner kronor.

Inledningsvis har NCC tillsammans med SSAB arbetat med produktionsplanering, produktionstidplan och kalkyl för den nya anläggningen. Nu påbörjas mark- och grundläggningsarbeten för anläggningen.

Ordervärdet för det inledande arbetet uppgår till cirka 200 miljoner kronor och orderregistreras i första kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Sweden.