Nyheter

NCC inleder samarbete med Försvarsmakten

NCC och Försvarsmakten har tecknat en avsiktsförklaring för kompetens- och personalförsörjning mellan organisationerna.
Samarbetet ska bland annat bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos NCC. Det ska också bli möjligt att få en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Genom att arbeta aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad så hoppas parterna kunna bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

– De kompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden. Genom att tillsammans arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen, får båda organisationerna duktiga medarbetare, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens Personaldirektör, i ett pressmeddelande. 

Samarbetet gör NCC till det första bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget att teckna en avsiktsförklaring för kompetens- och personalförsörjning med Försvarsmakten.

– Att vi får tillgång till för oss viktiga kompetenser är en del i NCC:s strategi om att bredda vår rekryteringsbas. Vi värdesätter också Försvarsmaktens kompetens och arbete med säkerhet på arbetsplatsen då detta är ett högt prioriterat område för NCC, säger Ann Lindell Saeby, Head of Corporate Relations NCC.

Samarbetet har ett tydligt fokus på karriärmöjligheter i befattningar där ledarskap och samarbetsförmåga är viktigt. Primärt kommer samarbetet att vara inriktat mot befattningar inom NCC som platschefer och arbetsledare samt befattningar inom projektering och installation. NCC vill underlätta för medarbetare som har anställning inom NCC att kunna arbeta som tidvis tjänstgöring inom Försvarsmakten samtidigt som Försvarsmakten vill stödja NCC:s rekrytering av medarbetare med militär bakgrund.

– I samverkan är ett proaktivt jämställdhetsarbete avgörande och vi ser möjligheter att arbeta gemensamt med dessa frågor, säger Marie Reifeldt, HR-chef på NCC.

 Tillsammans kommer parterna också att undersöka möjligheten att etablera en utbildningsverksamhet.
Den syftar till att tillföra de branschunika kompetenser som bedöms nödvändiga för att de personer som har en erfarenhet från Försvarsmakten ska kunna verka i NCC.