Nyheter

NCC köper danskt entreprenadföretaget

NCC förvärvar danska entreprenadföretaget Jakobsen & Blindkilde och får därmed ett betydligt starkare fotfäste främst på Jylland, men även i resten av Danmark.

– Vi är två välfungerande verksamheter som nu går ihop för att skapa ännu större värde tillsammans med våra medarbetare och kunder. Byggbranschen har genomgått stora förändringar på senare år, och den här affären är ett uttryck för att vi vill vara delaktiga i den konsolidering som nu sker, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building i Danmark, i ett pressmeddelande.

Jakobsen & Blindkilde är verksamt runt om i Danmark med huvudkontor på Jylland. Företaget grundades 1971 och bedriver byggprojekt av kommersiella lokaler med mark-, VA- och betongarbeten inom ramen för den egna verksamheten. Jakobsen & Blindkildes huvudsakliga fokus är på mindre och mellanstora projekt.

– Vi är glada över att ha blivit en del av NCC som vi känner till sedan många år. Vi kompletterar varandra mycket väl, både vad gäller arbete och värderingar och tillsammans får vi nu ett ännu mer komplett och framsynt företag, säger Esben Pedersen, vd för Jakobsen & Blindkilde.

Jakobsen & Blindkilde behåller sitt namn och blir ett självständigt dotterbolag i NCC.

Företaget har 75 anställda och en omsättning på cirka 460 miljoner SEK. I och med affären kommer NCC:s verksamhet på Jylland att växa med ungefär en tredjedel.
Totalt omsatte NCC i Danmark 7,2 miljarder SEK under 2016.

Övertagandet väntas ske den 1 april 2018 förutsatt godkännande av konkurrensmyndigheterna.
Givet godkännande kommer Bricks ingå i NCC räkenskaper från och med 2Q 2018. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.