Nyheter

NCC köper skandalfastighet

Fanderduns lokaler i Kalmar har köpts av NCC. <br/> För 7,6 miljoner kronor tar företaget över en fastighet vars historia präglas av fagra löften, byggskandaler och konkurser.<br/> — Vi skrev på kontraktet i förrigår. Om ingen överklagar så vi

Det var efter ett anbudsförfarande som NCC kunde köpa fastigheten. Vad NCC har för planer för området vill Jonas Kristiansson inte gå in på i nuläget.

Fastigheten, som ligger i industriområdet Snurrom, har de senaste åren stått i centrum för en sällan skådad byggkarusell.

År 2007 annonserade det kinesiska företaget Fanerdun Group AB att de köpt mark i Kalmar för att bygga ett utställningscenter, bostäder för kinesiska investerare, och ett hotell. Byggarbeten sattes igång men pengar för att betala de inkommande räkningarna uteblev. Dessutom stoppade Arbetsmiljöverket bygget flera gånger efter att ha hittat allvarliga säkerhetsbrister, och medier uppmärksammade snart avtalsvidrigt låga löner för de kinesiska byggarbetarna.

Satsningen kraschade och i våras begärdes företaget i konkurs. Då hade Fanerdun skulder på mer än 300 miljoner kronor. Enligt tidningen Barometern drogs konkursansökan tillbaka i maj, efter att stora delar av löneskulderna betalats. Istället skulle företaget säljas på exekutiv auktion. Också det misslyckades med för låga anbud och Kronofogden beslutade sig då för att ta in anbud. Det är denna anbudsprocess som NCC nu vunnit.

NCC är också fordringsägare till Fanerdun.

— Vi har inte byggt på fastigheten vi just köpt men Fanerdun är skyldiga oss elva miljoner kronor efter att vi varit med i bygget av utställningshallen. I och med det här köpet räknar vi med att skulden ska minska med ungefär två miljoner eftersom vi haft inteckningar i tomtmarken som nu kan ge utdelning, säger Jonas Kristiansson.

Att NCC inte varit inblandade i bygget av fastigheten de just köpt märks, enligt Jonas Kristiansson.

— Kvalitén är tvivelaktig, för att uttrycka det milt, och det som hann byggas håller inte svensk byggstandard. Bland annat är det stora hål i ytterväggarna som lämnats oskyddade. Det måste vi fixa nu, säger han.

Tror du att ni får igen resten av pengarna som Fanerdun är skyldiga er?

— Kanske inte allt men vi hoppas på stora delar. Fanerdun är ju en koncern och flera av företagen i den svajar. Det är troligt att stora delar likvideras och då kan vi få in en del av skulderna.

Vad blev det av China Grand Ruide Holding Co som hade planer på att ta över efter Fanerdun?

— Det blev ingenting. Jag kan bara konstatera att de, så vitt jag vet, inte var med och budade om fastigheten.