Nyheter

NCC och Kunskapsgymnasiet vill starta teknisk utbildning

NCC tar den stora bristen på platschefer inom byggsektorn i egna händer och ansöker tillsammans med Kunskapsgymnasiet om att starta en gemensam teknikutbildning. Elever på flera orter runt om i landet erbjuds därmed en gymnasieutbildning i nära samarbete med näringsliv och arbetsmarknad.

Kunskapsgymnasiet, som drivs av Kunskapsskolan, har ansökt hos Skolinspektionen om att starta teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggnad och miljö i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Västerås från hösten 2014. Utbildningen kommer att genomföras i nära samarbete med NCC.

– Vi gör en strategisk satsning tillsammans med Kunskapsskolan för att bidra till att fler utbildas till att på sikt kunna ta ledande roller inom byggsektorn. Det finns en stor brist på platschefer och det här är ett sätt att möta framtida rekryteringsbehov, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Construction i Sverige.

– Samarbetet med NCC innebär att vi kan erbjuda gymnasieelever en större bredd och det stärker också vår naturvetenskapliga profil. Vi tror mycket på en koppling mellan skolan och näringslivet och det här är ytterligare ett sätt för Kunskapsgymnasiet att förbereda våra elever inför den verklighet de kommer att möta framöver, säger Fredrik Lindgren, vd för Kunskapsskolan.

Utbildningen kommer att bedrivas i en modern och högteknologisk miljö där eleverna får arbeta med uppgifter från NCC:s olika projekt.

Under gymnasieutbildningen kommer eleverna kontinuerligt att möta medarbetare från NCC på föreläsningar, studiebesök och studieresor. De kommer också att få praktik hos NCC och en mentor. Utbildningen kommer att ge eleverna en mycket god inblick i framtida arbetsliv och goda förutsättningar att möta framtida krav som kvalificerade befattningar som till exempel platschefsrollen i ett byggföretag kräver.

Kunskapsgymnasiet har en unik pedagogisk modell med en utbildning som är anpassad efter elevernas egna förutsättningar och behov. Eleverna lär sig planera, ta initiativ och ansvar för att nå tydliga mål – egenskaper som efterfrågas i dagens arbetsliv.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 28 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och 10 000 elever.