Nyheter

NCC överklagar dom om Rågården

Byggkoncernen NCC förlorade nyligen en entreprenadtvist i Göteborgs tingsrätt avseende byggnation av vårdanläggningen Rågården till Västra Götalandsregionen (VGR).
Nu meddelar NCC att de kommer att överklaga domen.

NCC Sverige AB byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården, som stod klar hösten 2012. Efter entreprenaden stämde NCC VGR och yrkade cirka 102 miljoner kronor i ersättning bland annat för hinder, ÄTA-arbeten, väsentlig rubbning, forcering och skadestånd. 

VGR genstämde och krävde att NCC skulle betala cirka 16 miljoner kronor i vite till VGR.

Tingsrätten i Göteborg avslog NCC:s yrkande gällande Rågården. Enligt domen, som nyligen meddelats, ska NCC betala vite med ca 11,5 miljoner kronor och VGR:s rättegångskostnader med ca 32,4 miljoner kronor.

NCC meddelar nu i ett pressmeddelande att de inte delar tingsrättens uppfattning och kommer att överklaga domen. NCC avsätter dock totalt 43 MSEK motsvarande vite och motpartens rättegångskostnader. Avsättningarna belastar NCC:s resultat i det andra kvartalet.