Nyheter

NCC reparerar putsfasader

Den här veckan påbörjade NCC arbetet med att bygga om putsfasaderna på 201 hus i Lund och Bjärred. Fasaderna byggs ut med en luftspalt.

Under onsdagen sattes ett tält upp över det första huset. Sedan kommer man att gå vidare med att riva yttersidan av väggen, fram till isoleringen.

Därefter ska fasaden byggas om med en 1,5 centimeter tjock luftspalt. Fasaden blir därmed två centimeter tjockare. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet 2010/2011.

Cirka 190 familjer måste flytta under de sex eller sju veckor som ombyggnaden tar per hus. Under den tiden får familjerna bo i ersättningsboende, ett tiotal hus i området som NCC inte har sålt eller köpt tillbaka.

Hur mycket ombyggnaden kostar vill Sture Östlund, regionchef på NCC Construction, inte avslöja.
— Husägarna kan vara trygga att vi har avsatt tillräckligt mycket pengar, men jag går inte in på några summor, säger han.

Kommer husägarna att få någon ekonomisk kompensation för olägenheterna att behöva flytta?
— Vi står för kostnaden för flytt och återflytt och återställande av trädgårdar. Vi åtgärdar felet, nån ekonomisk ersättning har vi inte tänkt oss, säger Sture Östlund.

Advokat Jan Linblad, som företräder ett 40-tal villaägare på Annehem, är kritisk till att NCC har valt att sätta igång arbetet utan att invänta ett skriftligt godkännande av den nya fasadkonstruktionen från det expertråd som företaget själv har satt samman. NCC menar att de har fått ett muntligt godkännande.

NCC kallar arbetet på Annehem och i Bjärred för en ”fördjupad undersökning” med syfte att ta reda på hur stora skadorna är och att säkerställa att undersökningsmetoderna är tillförlitliga.

— Metoden är bland annat väderberoende. Man sticker in två stift i fasaden och är det fukt ute får man ett annat utslag än om det är torrt ute, säger Sture Östlund.

Tanken är att NCC sedan bättre ska kunna bedöma eventuella skador i andra hus som är byggda med enstegstätade, putsade fasader.

Men klart är att samtliga 201 hus på Annehem i Lund och i Bjärred har fuktskador.