Nyheter

NCC säljer verksamhet i Sverige

NCC säljer en verksamhet inom dotterbolaget Binab. Foto: Joakim Kröger, NCC

NCC omorganiserar inom dotterbolaget Binab och säljer den svenska entreprenadverksamheten för tätskikt till DAB Group.

DAB kommer att bedriva verksamheten vidare under varumärket Binab under en övergångsperiod. Verksamheten som berörs ligger i Stockholm och Örebro och har cirka 60 anställda. Entreprenadverksamheten inom Binab lägger tätskikt och beläggningar inom en rad olika användningsområden. Enligt NCC har den en annan kundgrupp än övrig verksamhet inom NCC Industry.

– Vi har gjort flera förändringar inom asfaltsverksamheten de senaste månaderna för att få en ny och effektivare organisation. Detta är ett steg i samma riktning. DAB, som är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, erbjuder vår verksamhet bra förutsättningar framåt, säger Johan Jansson, divisionschef Asfalt på NCC Industry.

Affären förväntas få marginella finansiella konsekvenser för affärsområde NCC Industry. Kvar i NCC blir produktionsanläggningar och produktfabrik samt verksamheten i Norge.