Nyheter

NCC satsar på billiga hyresrätter

Billiga och energisnåla hyresrätter. Det är målet med två bostadsprojekt som NCC driver. <br></br> — Den vikande marknaden för bostadsrätter gör marknaden för hyresrätter intressant för oss, säger Jan Byfors på NCC.

Jan Byfors, chef tekniska plattformar på NCC, berättar att NCC ska bygga ett pilotprojekt i Göteborg och ett i Umeå med hyreslägenheter som har en avsevärt lägre produktionskostnad jämfört med de bostadsrätter NCC byggt hittills.

— Vi ska ligga på en kostnadsnivå som gör att det borde vara attraktivt för bostadsbolag och allmännyttan att bygga hyreslägenheter. Vi har ambitionen att erbjuda dem på marknaden snabbt eftersom efterfrågan finns nu, säger Jan Byfors.

Produktionskostnaden ska sänkas genom en rad åtgärder.
— Vi ska utnyttja den erfarenhet vi har och ta fram ett kostnadseffektivt hus, det handlar om många små åtgärder, ett exempel är att vi genom olika åtgärder ska öka den uthyrningsbara ytan, säger Jan Byfors.

De två projekten skiljer sig lite åt.
— I Umeå vrider man och vänder på allt för att pressa priset, medan NCC i Göteborg mer satsar på att använda ny teknik, men jag kan inte säga mer om vilka lösningar vi ska använda, säger Jan Byfors som i nuläget inte vill avslöja för mycket detaljer.

Gemensamt för lägenheterna är att de ska ha ett luftburet värmesystem med FTX, från- och tilluftsystem med värmeåtervinning. Att inte ha radiatorer pressar också produktionskostnaden.

— Energiförbrukningen kommer att ligga en bra bit under Boverkets energikrav, cirka 75-80 per kvadrat och år, säger Jan Byfors.