Nyheter

NCC skriver ner projekt i Norge

NCC vinstvarnar och beräknar att rörelseresultatet för det tredje kvartalet kommer att uppgå till cirka 400 miljoner kronor, jämfört med 503 miljoner samma period förar året.  


Förklaringarna är en nedskrivning av norskt infrastrukturprojekt och lägre omsättning i NCC Buildings danska och finska verksamhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 
NCC skriver ner ett infrastrukturprojekt i Norge och resultatet i affärsområdet NCC Building påverkas av en lägre omsättning än föregående år i den danska och finska byggverksamheten. NCC:s rörelseresultat beräknas uppgå till cirka 400 (503) MSEK för det tredje kvartalet.

Nedskrivningen hänförs till Björnegårdstunneln, som belastar resultatet i tredje kvartalet med 150 MSEK. Björnegårdstunneln erhölls i fjärde kvartalet 2014 med produktionstid 2015 till 2019. Utöver nedskrivningen leder den svaga orderingången inom anläggning i Norge till en resultatförsämring, delvis beroende på uteblivet produktionsresultat men även på grund av fasta kapacitetskostnader. Affärsområde Infrastructures rörelseresultat beräknas bli negativt i tredje kvartalet.

– Jag tvingas konstatera att vi har ytterligare en nedskrivning av ett infrastrukturprojekt i Norge. I tillägg har vi lägre omsättning i den danska och finska byggverksamheten i affärsområdet Building. Byggverksamheterna i Sverige, i såväl Building som Infrastructure, utvecklas väl och går enligt våra planer. Marknadsutsikterna på NCC:s marknader är goda och vi har en hög orderstock att upparbeta, säger Peter Wågström, VD och koncernchef NCC, i en kommentar till kvartalsrapporten.

NCC har tillfört ytterligare resurser för att stärka upp projektstyrningen i Norge, enligt pressmeddelandet.

Göran Landgren, tidigare affärsområdeschef på NCC, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef för NCC Infrastructure från och med den 25 september. Svante Hagman, nuvarande affärsområdeschef, övergår samtidigt till en annan roll i koncernen.