Nyheter

NCC stämmer kommun på mångmiljonbelopp

Bygget av ett reningsverk i Vik utanför Åre blev kraftigt försenat och 20 miljoner dyrare än beräknat. Nu stämmer NCC Åre kommun på 12,7 miljoner kronor.

NCC Construction anser att kommunen ska ersätta byggföretaget för de kostnader som uppstod när projektet försenades, skriver Östersunds-Posten. Bygget beräknades kosta 52 miljoner kronor, men fick en slutnota på 72 miljoner kronor.

Åre kommun motsätter sig kraven i stämningsansökan och hävdar att det är VA-ingenjörerna AB som varit huvudentreprenör för bygget av reningsverket. Därav borde stämningen riktas mot VA-företaget, anser kommunalrådet Eva Hellstrand (C).

NCC:s företrädare håller inte med utan skriver i stämningsansökan att ”det är först nu sedan kommunens projekt genomförts och reningsverket tagits i bruk som kommunen anger att den inte skall erlägga ytterligare betalning till NCC”.

NCC Construction hade enligt tidningen uppdraget att genomföra mark- och byggnadsarbeten.