Nyheter

NCC startar eget bemanningsföretag

I augusti startar verksamheten i det nya bolaget. Foto: NCC

NCC startar ett eget bemanningsbolag för att hantera arbetstoppar.
Då får de full insyn och kontroll över avtal och att regler, riktlinjer samt att NCC:s uppförandekod efterföljs.
Bemanningsbolaget kommer att ha sitt säte i Polen
.

– Det känns rätt och viktigt för oss att nu etablera ett eget bolag där vi får full insyn och kontroll. Denna lösning blir mer konkurrenskraftig än externa bemanningsbolag. Med full insyn minskar också affärsrisken, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Construction Sweden, i ett pressmeddelande.

Det nya bolaget, NCC Montage, startar verksamheten i augusti. Bolaget ska successivt ersätta den kapacitet som NCC i dag köper in från externa bemanningsbolag. Det handlar om mellan fem och tio procent av det totala antalet yrkesarbetare hos NCC.

– Vi har i dag 9 500 fast anställda välutbildade yrkesarbetare i de nordiska länderna. De utgör grunden för vår verksamhet. Vid toppar och för att säkerställa specifika kompetenser behöver vi precis som tidigare ta in ytterligare resurser. Med NCC Montage får vi en säkrare process för att lösa detta, säger Svante Hagman.

Genom att ha ett eget bemanningsbolag menar NCC att de stärker sin konkurrenskraft i olika projekt och att denna lösning blir mer kostnadseffektiv samtidigt som risken i olika NCC-projekt minskar.

NCC Montage verksamhet etableras i Polen och kommer att användas vid behov i projekt i de nordiska länderna där NCC är verksamt.