Nyheter

NCC: Vi ska handla mer i utlandet

NCC köper mellan 5 och 10 procent av sina varor direkt från utlandet. Och målsättningen är att öka andelen. ”Än har vi inte nått taket på långa vägar”, säger NCCs inköpschef Athanassios ”Saki” Boukas.

Inom NCC har man länge arbetat med att få ner inköpskostnaderna, bland annat genom att kapa leveranskedjor och köpa billiga utländska varor – i fjol köpte NCC från utlandet för drygt en miljard kronor. Det gav en genomsnittlig besparing på 20 procent, jämfört med samma produkter i Sverige. De senaste åren har NCC strukturerat sitt inköpsarbete. Man har bland annat vässat processen inför att en leverantör godkänns. – Tidigare gick vi mycket på leverantörens utlåtande, men i dagsläget har vi egna tekniker, som provar ut produkter. Vi ber leverantören skicka över prover som vi skickar till olika institut, som provar att varan uppfyller våra krav, säger Saki Boukas, vd för NCC Purchasing Group. Dessutom har NCC prioriterat bland varugrupper, och identifierat var man kan handla olika saker. Betongelement, stålstommar, fasader och broar är varor som NCC gärna köper i utlandet. Kemiska varor där-emot handlar man helst i Sverige. – Det blir ett alldeles för stort ingrepp att kontrollera att kemiska varor uppfyller de krav och regler som finns. Det är en apparat som blir väldigt svår, säger Saki Boukas. För att själva kunna söka upp lämpliga leverantörer i utlandet har NCC kontor i Baltikum, Polen, Tjeckien, Turkiet, Ryssland och Kina. – Tidigare sprang alla kontor runt och försökte hitta produkten om ett projekt hade behov av en vara. Nu vet vi vad vi ska köpa var. Det är till exempel inte värt att köpa betongstomme från Kina, för besparingen äts upp av transporten. En stor del av de produkter som NCC köper från svenska leverantörer produceras utomlands. Genom att direktimportera anser NCC att man får bättre kontroll på kvalitet, produkt-innehåll, miljöaspekter samt att varan passar med NCCs standardiserade tekniska lösningar. I vissa fall har NCC också kunnat få en produkt snabbare genom att handla utomlands. – Det har hänt med betongstommar och stålstommar. När marknaden drog igång efter 2008 och 2009 hade många leverantörer dragit ner sin kapacitet, säger Saki Boukas. Han har också märkt ett ökat intresse hos utländska företag att sälja till NCC. – I Baltikum är det absolut så. Om det är för att vi är attraktiva eller om det är den generella finanskrisen som har gjort att de är mer aggressiva i sin marknadsföring vet jag inte. NCC gör mellan 1 000 och 1 200 utlandsinköp per år. Normalt sett utgör dessa mellan 5 och 10 procent av koncernens totala inköpsvolym. Men målsättningen är att öka den andelen.