Nyheter

NCC vill motverka fördomar

Det är svårt att vara öppen med sin homo- eller bisexualitet som byggnadsarbetare. Det tror Mats Pettersson från NCC. Byggföretaget har engagerat sig för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.

I sex år har det EU-finansierade arbetslivsprojektet Fritt fram verkat för att öka kompetensen inom hbt-frågor. 38 företag har nu uttalat ambitioner om att göra en insats för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.
NCC är det enda byggföretaget som deltar i projektet. Andra som engagerat sig är bland annat Volvo, Polisförbundet, Apoteket och Officersförbundet.

– Vi har jobbat med dessa frågor i omkring ett år, då vi gick med i projektet, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.
– För oss är det väldigt viktigt att arbeta med våra värderingar. Vi ska alltid se till vår personals kompetens. Kön, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell läggning är underordnat.

Under året har NCC arrangerat utbildningar i hbt-frågor för personalchefer och personalavdelningar. Frågorna har också blivit en del av företagets ledarskapsutbildningar. Förhoppningen är att kunskaperna på sikt ska spridas i hela företaget.
– Vi har bara kommit en liten bit på vägen i vårt arbete. Men vi har fått väldigt mycket positiv feedback för att vi gått med i projektet, från alla nivåer inom företaget.

En opinionsundersökning genomförd på uppdrag av Fritt fram år 2005 visade att hälften av alla homo- och bisexuella upplever att deras arbetskamrater har fördomar. En fjärdedel av de tillfrågade uppgav att det förekommer trakasserier på grund av sexuell läggning.

Samma undersökning visade att hälften av alla homo- och bisexuella inte är öppna med sin läggning mot sina arbetskamrater.
Har ni bögar och flator i NCC:s byggbodar?
– Ja, det är jag övertygad om, säger Mats Pettersson.
Tror du att de är öppna med sin sexuella läggning?
– Vissa är det, andra inte. Det är nog inte lätt att vara öppen med sin läggning i byggbranschen. Det finns mycket fördomar som vi måste ta itu med. Mycket handlar om attityder och fördomar, fördomar bygger i sin tur på okunskap. Där har vi ett ansvar för att sprida kunskaper i alla led av branschen.

Fritt frams råd för arbete mot diskriminering

• Kartlägg kunskap och kompetens inom området sexuell läggning på ditt företag.
• Utbilda ledningsgrupp, styrelse, verksamhetschefer – eller hela arbetsplatsen.
• Gå igenom ert kommunikationsmaterial – kan alla sorters familjer känna igen sig i bildvalen, är orden som används könsneutrala?
• Granska era blanketter, formulär och datasystem — är de könsneutrala?
• Gå igenom er rekryteringsprocess, se till att tydliggöra att ni är en öppen och inkluderande arbetsplats. Att annonsera även i gaymedia kan vara en tydlig signal.
• Avsätt tid för att ta upp hbt-frågor på fackliga utbildningar.
• Ta upp temat i personaltidningen.
• Kvalitetssäkra bemötandet av kunder och brukare.
• Synliggör ditt företags engagemang i lokala arrangemang eller i Pride 2008.

Källa: Fritt fram