Ekonomi

NCC visar positiv orderingång och står rustad för cementkris

NCC kvartalsrapport
Tomas Carlsson, vd för NCC. Foto: Henrik Ekberg

NCC visar upp en god orderingång i årets första kvartalsrapport. Och man har förberett sig väl för en eventuell cementkris vid årsskiftet, menar vd Tomas Carlsson.
– Vi kommer att vara i en betydligt bättre situation vid årsskiftet än vi var i höstas.

NCC är först ut bland de stora byggbolagen att presentera sin kvartalsrapport och för första gången på länge gör man det med en fysisk träff på Space konferenscenter i den femte Hötorgsskrapan.

– Jag är mycket nöjd med hur året har startat det första kvartalet, det kanske inte är helt uppenbart när man ser siffrorna, men detta är en säsong då vi alltid har låg aktivitet. Vi har en väldigt stark orderingång med två miljarder mer än samma period förra året.

Kriget i Ukraina

Orderingången landade på cirka 16,6 miljarder kronor (cirka 14,3). Mycket tack vare affärsområdet Building Nordics danska verksamhets fem större ordrar (bland annat ett större sjukhusprojekt utanför Köpenhamn) samt även Building Sweden som orderregistrerade flera större projekt. Orderstocken landade på 62,5 miljarder kronor, jämfört med förra året cirka 56,1. Nettoomsättningen var ungefär densamma som för perioden förra året (cirka 10,11 mot 10,14 för 2021) och rörelseresultatet minskade till – 170 miljoner jämfört med -144 för perioden förra året.    

Vad gäller kriget i Ukraina påverkas inte NCC direkt utan enbart som helhet av den generella världsekonomin med globala, regionala leveranskedjor som påverkas. En utmaning har det dock varit, enligt Tomas Carlsson, och för affärsområdet Industri förbereder man sig inför asfaltssäsongen där kriget kan påverka både bränslepriset och tillgången till oljeprodukter. Frågan är hur den andra stora krisen i landet påverkar byggjätten.

Är ni rustade för en cementkris?

– Vi blir bättre och bättre och vi jobbar hårt tillsammans med våra betongleverantörer. Vi hamnar i en allt bättre situation vad gäller husbyggnadscement och husbyggnadsbetong. Den svåra situationen är anläggningscement och anläggningsbetong där vi tycker att Trafikverket inte riktigt tar initiativ för att testa ny anläggningscement fortare. Huruvida vi kommer vara fullt rustade för en cementkris vid årsskiftet så är min bedömning är det kommer vi inte att vara. Men vi kommer att vara i en betydligt bättre situation än vi var i höstas. Men det är fortfarande allvarligt.

Tror ni på en lösning?

– Vi planerar för att vi ska kunna hantera en svår situation, men vi hoppas det kommer en lösning.

Har ni lämnat pandemin bakom er nu?

– Ja, det har vi gjort. Vi hade marginellt högre sjukskrivningar i januari och februari, men nu är vi tillbaka på normal nivå igen.

Hur hanterar ni inflationen?

– Vi hanterar det i anbudsstadier, vi hanterar det i den typen av projekt vi haft och i de kontraktsvillkor vi har och det stadie man är i. Och sen är det via inköpsorganisationen och jag är superglad över det jobb som både projekt- och inköpsorganisationerna gör för att hantera detta.  

Första kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till 16 635 (14 255) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 10 111 (10 140) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -170 (-144) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -175 (-152) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -147 (-124) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, uppgick till -1,37 (-1,15) SEK