NCC:s första Svanenmärkning klar

NCC:s första Svanenmärkning klar
NCC Boende har fått sina 27 hyresrätter i Ytterby godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen.
NCC Boende har fått sina 27 hyresrätter i Ytterby godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen. Det innebär bland annat att bostäderna uppfyller höga krav på byggprocess, material och energibehov. Ytterby är NCC:s första Svanenmärkta projekt.

– Eftersom hyresrätterna i Ytterby har en stark miljöprägel med mycket låg energiåtgång och byggmaterial som är miljö- och hälsoanpassade, valde vi att ansöka om Svanenmärkning. 96 procent av svenskarna känner igen Svanen och vi tror att våra hyresgäster uppfattar den som en trovärdig miljömärkning, säger Ingemar Bengtsson, avdelningschef för NCC Boende Väst.

För att ett flerbostadshus ska klara kraven för en svanenmärkning måste stränga kriterier för byggprocess, material och energibehov uppfyllas. Tillverkningsprocessen ska präglas av miljöhänsyn, byggnaden ska erbjuda en god inomhusmiljö och påverkan på utemiljön ska minimeras genom miljöanpassade byggmaterial och en låg energiåtgång i byggnaden.

– Bostadstypen baseras på byggsystemet P303 och vi kommer att kunna erbjuda Svanenmärkning för alla bostäder baserade på P303. Vi slipper uppfinna hjulet varje gång vi bygger. En kort, resurssnål byggprocess och låga energibehov vinner både miljön och hyresgästerna på, säger Henrik Lindblad, chef marknad och affär P303, NCC Construction Sverige AB.

Projektet i Ytterby inom Kungälvs kommun som nu blivit Svanenmärkt, är ett flerbostadshus med 27 hyresrätter i fyra våningar.

– Det är glädjande att en så drivande aktör som NCC nu kan erbjuda Svanenmärkta flerbostadshus till kommuner såväl som privata beställare. Det behövs för att möta den efterfrågan som finns på nya bostäder. Återigen ser vi hur byggbolagen går i bräschen för ett hållbart byggande, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.