Nyheter

NCC:s rapport i linje med förväntningarna

Tomas Carlsson, vd NCC. Foto: NCC
 Bygg- och fastighetsbolaget NCC:s kvartalsrapport var ungefär i linje med förväntningarna. NCC har ofta ett negativt resultat under det första kvartalet främst på grund av att bolagets del Industry har en säsongsmässig låg aktivitet och därmed uppvisar förlust.

Samtidigt säger vd Tomas Carlsson att genom att NCC inom sin infrastrukturdel hade en högre grad av nollavräkning har bolaget för det gångna kvartalet tagit fram ett något lägre resultat än vad det hade kunnat göra.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Förlust ungefär som väntat. NCC:s rörelseresultat blev -352 miljoner kronor i första kvartalet. Infront Datas snittestimat, utifrån tre analytikers prognoser, var -354 miljoner kronor.

Även försäljning i linje. Nettoomsättningen blev 11.434 miljoner kronor, mot förväntade 11.431 miljoner.

Vd pekar på stark orderingång. Orderingången i första kvartalet 2019 var 15,5 miljarder kronor mot 17,5 miljarder i samma kvartal 2018. ”Det är en bra orderingång, det är en av de högre orderingångarna vi haft i ett första kvartal. Orderingången var lite högre i fjolårets första kvartal, men då hade vi järnvägsprojektet Centralen på 5 miljarder”, säger Tomas Carlsson och påpekar att det inte går att räkna med sådana stororder i det första kvartalet varje år.

Det gångna kvartalets orderingång var 3 procent lägre än Infront Datas snittestimat.

Kunde redovisat bättre resultat utan nollavräkning. Genom att NCC inom sin infrastrukturdel hade en högre grad av nollavräkning har bolaget för det gångna kvartalet tagit fram ett något lägre resultat än vad det hade kunnat göra, enligt vd. Detta ska enligt vd tolkas positivt, då NCC är ”försiktiga” i sin resultatframtagning. Denna hållning kan NCC också tänkas ha under återstoden av 2019 och in i nästa år.

Med nollavräkning menas att ingen resultatframtagning skett i vissa projekt som är i tidiga skeden och där projektens risker är svårbedömda.

Förbättringsresa påbörjad men mycket arbete återstår. NCC arbetar strukturerat med att vända lönsamheten inom delar av bygg- och anläggningsverksamheten. Fortfarande återstår mycket arbete innan NCC når målen, men bolaget är på rätt väg, enligt vd. Han vill inte ge någon tidsplan för när NCC kan nå sina marginalmål på 3,5 procent inom byggdelarna eller om det kan tänkas ske under innevarande femårsplan som löper till 2020.

Försäljningsprocess Vägservice går bra. NCC:s process för att sälja sin drift- och vägservice-division, Road Services, går ”riktigt bra”, enligt vd. I rapporten framhöll han att försäljningen löper på ”enligt plan och beräknas slutföras under 2019”.

Nyhetsbyrån DirektNCC : Delårsrapport för första kvartalet 2019 Ett stabilt första kvartal

  •  · Orderingången uppgick till 15 501 (17 521) MSEK   
  • · Nettoomsättningen uppgick till 11 434 (10 894) MSEK   
  • · Rörelseresultatet uppgick till -352 (-364) MSEK  
  • · Resultat efter finansiella poster uppgick till -370 (-372) MSEK   
  • · Resultat efter skatt uppgick till -314 (-296) MSEK   
  • · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,73) SEK