Nyheter

Nedgång för konsulter

Avmattningen på byggmarknaden har nått teknikkonsulterna inom bygg och anläggning.

I höstas kände arkitekterna av lågkonjunkturen, medan teknikkonsulterna generellt hade en bra beläggning. Nu visar ny statistik från branschorganisationen Svensk Teknik och Design (STD) att avmattningen nått konsulterna inom bygg, anläggning och industri.

Framtidsprognoserna bland cirka 80 tillfrågade branschföretag visar en dämpad syn på framtiden, med lägre beläggning och mindre orderstock än på flera år. Dock är skillnaden stor mellan de olika expertområden som konsulterna verkar inom. Företag med fokus på infrastruktur, energi och miljö visar fortsatt positiva framtidsutsikter.

— Inom infrastrukturområdet fortsätter satsningarna. Förutom de projekt som redan var planerade har regeringen valt att tillföra ytterligare medel och konsulterna inom dessa områden har fullt upp. Även energi och miljö är prioriterade områden och de håller också upp trenden. Däremot är det framför allt byggande av bostäder, kontor, industribyggnader och andra kommersiella lokaler som får stryka på foten, säger Lena Wästfelt, chef för STD, i rapporten.