Nyheter

”Nedgången har inte bekymrat oss”

För NCC:s storägare Nordstjernan, som kontrolleras av familjen Ax:son Johnson, har börsvärdet på viktiga innehav fallit kraftigt. Både NCC och finska maskinuthyraren Ramirent har tagit mycket stryk på sistone. <br></br> — Självklart vill vi at

— Nordstjernan är en långsiktig investerare som främst fokuserar på att förbättra bolagen vi äger. NCCs vinst 2007 blev 2,3 miljarder kronor efter skatt. Ramirents vinst blev en miljard efter skatt. I båda fallen är avkastningen på eget kapital den bästa någonsin.

Så ni sitter still i båten och överväger inte att ändra mixen på era innehav?
— Som vd i ett familjeföretag varken kan eller vill jag kommentera vilka förändringar i våra innehav vi överväger.

Men hur har ert inflytande i NCC egentligen sett ut över tid? Vid årsskiftet ägde ni 26,7 procent av kapitalet , men 54,6 procent av rösterna.
— Den senaste tioårsperioden har vi legat på en stabil nivå utan några större variationer.

Kom börsraset under senare delen av 2007som en överraskning?
— Det blev kraftigare än jag hade trott, men redan i Nordstjernans årsredovisning förra året skrev jag att vinstnivåerna inte var långsiktigt hållbara. Vi sålde en stor post värd 1,1 miljarder kronor i Ramirent våren 2007 som genererade en reavinst om 1 miljard kronor. Vårt engagemang i Ramirent har varit och fortsätter att vara en bra affär.

NCC:s aktiekurs föll i november, bland annat för att projektet NCC Komplett gått i graven samtidigt som den internationella kreditoron tyngde byggföretagens aktier. I det läget köpte Tomas Billing själv 20 000 NCC- aktier för knappt 2,5 miljoner kronor. I dag tre månader senare är dessa aktier värda cirka 600 000 kronor mer.
Enligt tillgänglig insiderinformation har Billing i dag 55 000 B-aktier och 20 000 A-aktier i NCC till ett värde på närmare 12 miljoner kronor.

Hur tänker du när du ska placera dina egna pengar? Snabba klipp eller engagemang som varar länge?
— Jag tänker alltid långsiktigt. Jag har under de senaste fem åren successivt ökat mitt aktieinnehav i NCC.

Äger ni några andra byggrelaterade företag än NCC och Ramirent?
— Ja, sedan drygt fem år tillbaka är vi partner tillsammans med familjen Pervan i bolaget Välinge. Bolaget har utvecklats fantastiskt. Resultatet har nästan tiofaldigats till över 200 miljoner kronor.

Har Nordstjernan gjort några affärer på sistone?
— Ja, i dagarna har vårt dotterbolag Nordstjernans Industriutveckling sålt ett fem år gammalt innehav för 100 miljoner kronor i miljöteknikföretaget Climatewell. Eftersom vi vill arbeta med företag med omsättning på mer än 300 miljoner kronor blir det här en bra lösning. Köparna är Nortzone Venture som arbetar med företag i den tidiga utvecklingsfasen och familjeföretaget Skirner.

Nu till din roll som ordförande i NCC:s styrelse. Finansanalytikerna applåderade när NCC:s styrelse drog i bromsen för NCC Komplett i höstas. Men samtidigt ska NCC vara ett utvecklingsinriktat bolag. Hur arbetar ni vidare 2008?
— Självklart var det tråkigt att vi fick lägga i bromsen avseende NCC Komplett. Det betyder dock inte att vi slutat att satsa på industriellt byggande. Vi anser fortfarande att vi i byggbranschen måste förbättra produktiviteten.

Resultaten i Nordstjernans största innehav ökade med 37 och 97 procent

Nordstjernans substansvärde ökade både 2005 och 2006, vilket företaget hade en glödhet byggbransch att tacka för.

2007 ökade rörelseresultaten med 37 och 97 procent i Nordstjernans största största innehav NCC och Ramirent.

2006 blev totalavkastningen på aktierna i NCC och Ramirent 42 procent respektive 83 procent.

Andra halvåret 2007 kom korrigeringen i branschen. Så här har kursutvecklingen i Nordstjernans största innehav sett ut på sistone.