Nyheter

Nedskärningar och besparingar på Boverket

Boverket minskar med 20 anställda. Foto: Franz Feldmanis

Boverket minskar personalstyrkan med 20 anställda när fem miljoner kronor måste sparas.
– Vi behöver anpassa vår verksamhet och organisation, säger Leif Clemedtson, HR-chef på Boverket.

Boverket får mindre pengar i framtiden och startar därför ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen ska minska med 20 personer från 279 till 259 och fem miljoner ska sparas på övriga kostnader, skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Boverket är en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag inom planering, byggande och boende och regeringen har gett oss flera nya uppdrag i år.

– Vi behöver anpassa vår verksamhet och organisation, eftersom anslaget minskas när stora uppdrag avslutas. Vi gör en verksamhetsöversyn för att effektivisera och hitta lösningar inom hela Boverket. Det är först efter översynen som vi vet hur många som ska sägas upp och vilken verksamhet som berörs, Leif Clemedtson, HR-chef på Boverket.

Anpassningen genomförs under året och gäller från och med nästa år.