Nyheter

Nej till progressiva avskrivningar

Statliga Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat att progressiva avskrivningar inte längre får användas av bostadsrättsföreningar.

På måndagen meddelade BFN att bostadsrättsföreningar inte får använda progressiv avskrivning som avskrivningsmetod.

BFN är den myndighet under regeringen som har huvudansvaret för god redovisningssed och enligt dem har vägledningen för progressiv avskrivning inte använts som det var tänkt.

”Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod”, skriver de på sin hemsida.

Progressiv avskrivning innebär att en bostadsrättsförening skriver av låga belopp de första åren, eftersom husen är nya, och höjer beloppen efterhand.

Byggföretag har anklagats för att använda progressiv avskrivning för att kunna sätta låga månadsavgifter och därmed höja priset på nybyggda bostäder.