Nekas miljonersättning efter skador på fastighet

 
Fastighetsbolaget Vasakronan krävde ett mångmiljonbelopp av Trafikverket för sättningsskador på Hertziahuset i centrala Göteborg, som bolaget menar orsakats av bygget av Götatunneln.
Men sättningarna har sannolikt pågått under lång tid och sambandet kan inte styrkas, slår mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt fast i en dom. 

Trafikverket måste dock stå för motpartens rättegångskostnader på en dryg miljon kronor.
Detta med hänvisning till att det handlat om ett komplicerat mål där Vasakronan anses ha haft skälig anledning till att väcka talan.

Formellt hänger ärendet samtidigt ihop med tillståndsmålet i byggärendet, påpekar mark- och miljödomstolen.

Hertziahuset i Nordstan ligger cirka 80 meter från Götatunneln.
Trafikverkets linje har hela tiden varit att byggnaden, uppförd i jugendstil 1901, uppvisat ett "historiskt sett helt normalt sättningsförlopp". Bägge parter hade hänvisat till olika analyser och mätningar för att styrka sin sak.

Nyhetsbyrån Siren
Läs Byggvärlden nr 6
Läs Byggvärlden nr 6!
Klicka här

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!