Nyheter

Nio byggherrar riskerar åtal

Arbetsmiljöverket åtalsanmäler nio skånska byggherrar som saknat arbetsmiljöplan, trots fallrisker för byggnadsarbetarna.

Nio byggherrar, varav fyra privatpersoner, har åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket. Enligt tidningen Arbetarskydd rör anmälningarna samma problem: att arbetsmiljöplan saknats trots att det finns risk för fallolyckor för byggnadsarbetarna.

Läs hela artikeln på Arbetarskydds hemsida