Nyheter

Nobel Center sänks efter kritik

Nobel Center, nedskalad och med tillagd terrass. Bild: David Chipperfield Architects.

Det planerade Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm blir mindre än det första förslaget, som kritiserats för att vara alltför dominant.

Huset sänks med motsvarande ett våningsplan samtidigt som det kortas med cirka 4,5 meter.

Det underjordiska garaget med tillhörande ramp är också borta.

Den byggnad som ska innehålla ett Nobelmuseum har fått kritik för sin volym, bland annat från Länsstyrelsen. Under sommaren har David Chipperfield Architects i Berlin arbetat intensivt med att bearbeta planerna på ett Nobel Center. På en presskonferens på torsdagen berättade representanter från Nobel Center, politiker och arkitektkontoret om det nya berabetade förslaget man tagit fram.

Den grundläggande idén är densamma men huset har blivit mindre och mer tydligt anpassat till Blasieholmen. Byggnaden sänks med cirka tre meter, vilket motsvarar ungefär ett våningsplan och kortas med 4,5 meter. Den har fått en tydligare uppdelning i en sockel, ett mellanparti och en takvåning som relaterar till den omgivande bebyggelsen på Blasieholmen.

Längs byggnadens sydöstra långsida skapas en terrass om cirka 200 kvadratmeter. Den erbjuder utsikt över staden och dess vatten.

Det underjordiska garaget med tillhörande ramp på Hovslagargatan är borta. Detta gör det möjligt att skapa ett torg även på denna del av Blasieholmen. På husets andra sida som vetter mot vattnet skapas ett öppet grönt torg med kontakt både med kajer, gångstråk och båttrafik.

– För oss har det varit viktigt att lyssna på de synpunkter som framkommit. Vi är nöjda med de lösningar som David Chipperfield Architects föreslagit. Trots att huset nu är mindre kommer det att vara möjligt att skapa den breda verksamhet vi tänkt oss kring Nobelpriset och Nobelpristagarnas upptäckter säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen, i ett pressmeddelande.

Susanne Lindh, vd Nobelhuset AB, är positiv till det nya förslaget.
– Vi är väldigt nöjda. Processen har gjort huset bättre, sett till både byggnaden och innehållet. Huset är mindre nu, men vackrare och tydligare i gestaltningen, säger hon. 

Ett reviderat planförslag beräknas gå ut på granskning under hösten. Då blir alla handlingar offentliga och planen är att detaljplanen kan antas i början av nästa år.

– Under tiden jobbar vi vidare med konceptet och innehållet. Vi planerar programmet och andra verksamheter. Vi kommer inte att gå in i det tekniska skedet förrän alla beslut är på plats, säger Susanne Lindh. 

Vad betyder Nobel Center för er?
– Det är en dröm sedan länge. Det blir en plats där vi kan ta tillvara den kraft som finns i Nobel och Nobelpriset året om. Jag tror att det blir en arena för spännande samtal och möten vi behöver fler sådana platser. Jag tror att centret kommer att betyda mycket för Sverige och Stockholm.