NOD öppnar upp en sluten värld

NOD öppnar upp en sluten värld
Kluster är specialiserade — men ofta slutna - världar där det sällan sker några djupa möten. Med kvarteret NOD vill Atrium Ljungberg skapa en dynamisk mötesplats.
Kluster är specialiserade — men ofta slutna – världar där det sällan sker några djupa möten. Med kvarteret NOD vill Atrium Ljungberg skapa en dynamisk mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv i it-klustret Kista norr om Stockholm. – Forskning och näringsliv måste ha ett utbyte med varandra, säger Örjan Sölvell, professor på Handelshögskolan i Stockholm som forskar om kluster.

Kista är ett av de mer välkända och väletablerade klustren i Sverige och världen. Här samlas företag inom inom it- och telecom. Men trots anhopningen av likasinnade sker inte ett utbyte av kompetens och erfarenhet alltid naturligt.  

– Ofta uppstår inte de spännande möten som man tror i ett kluster. Gapen, eller bristerna, i ett kluster är ofta stora. Glesa nätverk, företag och forskare som ”talar olika språk” eller har olika normer och en låg tillit till andra är några av hindren för ett utvecklande samarbete, säger Örjan Sölvell, professor på Handelshögskolan i Stockholm som forskar om kluster och konkurrenskraft.

De största och bästa idéerna kommer till när människor med olika kunskap och erfarenhet möts över de traditionella fackgränserna. 

– Forskning och näringsliv måste ha ett utbyte med varandra. Tid och pengar är det största problemet. Forskarna måste skriva sina rapporter och företagen måste jobba för att dra in pengar. Man tar sig inte tid att mötas, menar Örjan Sölvell.

Men detta vill fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ändra på. I kvarteret NOD kommer lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv sammanföras och skapa en öppen, kreativ och dynamisk mötesplats. Syftet med NOD är att skapa en mötesplats av världsklass för näringsliv, studenter, forskare, entreprenörer och kreativa näringar med fokus på digital spetsteknik.

– Kista har en tydlig plats på världskartan, men det som händer här syns inte och känns inte. Det är en sluten värld. Vi vill skapa en plats för det djupa mötet, säger Peter Johansson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Metoden som Atrium Ljungberg använder sig av kallas ”Space Management”. Den bygger på att man tillhandahåller mer än bara kvadratmetrar för sina hyresgäster.

En av hyresgästerna blir Stockholms universitet, som skrivit ett tioårigt hyresavtal om 8 700 kvadratmeter. I lokalerna ska en av universitetets största institutioner, Institutionen för data- och systemvetenskap, bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet.  Kontorsfastigheten kommer också att inhysa små- och mellanstora ICT-bolag (Information, Kommunikation, Teknologi), caféer och restauranger samt det publika, framtidsvisionära innovationscentret Digital Art Center.

– Mötet med andra ger bränsle åt kreativiteten, menar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Därför brinner vi för samverkan.

Fastigheten kommer att bestå av olika komponenter, de publika/semipublika planen, våningarna och ett gårdshus som kommer att stå mitt i kvarteret. Atrium Ljungberg utvecklar projektet i nära samverkan med Stockholms universitet/DSV, Kista Science City och Stockholms stad. 

FAKTA NOD

Projekt/fastighet/etapp: Kvarteret NOD Kista
Byggherre: Atrium Ljungberg
Projektyta: 27 000 kvm lokalyta.
Investering: 800 mkr
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektbyrå
Miljöcertifiering: BREEAM
Entreprenad: Delad entreprenad.
Stomme: Strängbetong.
Fasad: Flexfasader
Schakt och Grundläggning: Sveab
Gjutning:Betongen är gjuten av Från stan byggnadsaktiebolag AB
Byggstart: November 2011
Färdigställs: Våren/sommaren 2014

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum