Nyheter

Nodi – träjuvelen i Nya Hovås

Stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås omfattar såväl kommersiella lokaler och bostäder som skola och mötesplatser. Bild: White

Göteborgs första kontorshus i limträ blir själva kronjuvelen för det större stadsutvecklingsprojektet Nya Hovås, strax söder om Göteborg.


Kontorshuset Nodi byggs precis vid entrén till Nya Hovås, vilket förstås kräver sin byggnad. Det blir det första bilisterna ser från länsväg 158 när de närmar sig den nya stadsdelen. Ett blått skyddsnät gömmer för närvarande den kraftiga trästommen, som har växt fram under våren, utan någon större påverkan av corona-pandemin, enligt Filip Stefansson, projektchef på BRA Bygg.

– Någon leverans har kanske varit försenad, men i stort går allt som planerat.

Att tidsplanen kan följas har sin förklaring i just det som gör bygget unikt; materialet. Sverige består av cirka 70 procent skog, att bygga i trä innebär att materialet finns runt hörnet. Limträbalkarna i Nodi tillverkas i Moelvens fabrik alldeles intill Göta kanal i Töreboda, vilket betyder korta leveranser och ingen risk för stopp vid gränsen på grund av ett virus.

– Det är en av hållbarhetsaspekterna som vi har talat mycket om, att materialet ska komma från närområdet, säger Oskar Lindström, projektledare på stadsutvecklingsbolaget Next Step Group.

Sedan byggreglerna i Sverige ändrades för högre träbyggnader har fokus åter hamnat på det naturliga materialet. Next Step Group har följt utvecklingen och har i dag flera trähus-projekt igång, förutom i Nya Hovås, även trästaden Wendelstrand i Mölnlycke och signaturbyggnaden i GoCo Health Innovation City vid Astra Zeneca i Mölndal.

– Vi har hämtat mycket kunskap från White Arkitekter samt norska arkitektbyrån Snøhetta som varit med och tagit fram idéerna för vårt stora bostadsprojekt i Mölnlycke. Vi har även besökt Österrike och Schweiz, berättar Oskar Lindström.

Nodi, som ska stå klart i maj 2021, blir fem våningar högt med en takterrass längst upp. Förutom att trästommar innebär lägre CO2-avtryck så finns det även fördelar för byggarbetarna på plats.

– Som gammal hantverkare vet jag betydelsen av att jobba i trä. Det är starkt och lätt att jobba med och man slipper mycket buller. Dessutom blir inomhusmiljön trevligare. Man ska kunna se och känna träet som hyresgäst, säger Oskar Lindström.

Brandsäkerheten är själva nyckelfrågan för högre trähus och också anledningen till de förändrade byggreglerna.

– I denna byggnad är sprinklers ett krav. Sen skyddas träkonstruktionen av sitt eget trä, brandskyddet är liksom inbyggt i de extra kraftiga träbalkarna. Limträ brinner sakta och skulle en brand uppstå så förkolnas det yttersta skiktet, detta fungerar sedan som isolering mot resten av träet. Beslagen är infrästa långt in i dessa kraftiga balkar, men dit når inte elden, berättar Filip Stefansson som lyfter fram precisionen som den främsta utmaningen i byggskeendet.

– Inmätningar och exaktheten är extremt viktiga. Vi har ett toleranskrav på två millimeter för balk och pelare och var beslagen är placerade. För betong är det kanske upp mot 20 millimeter. Alla balkar levereras med beslag och är förborrade, det blir som ett stort lego, säger han.

Sprinklers, ventilation och teknik kommer att gömmas bakom pelare och balkar så att alla trädetaljer blir synliga för hyresgästerna. Endast en tunn vit lack läggs på träkonstruktionen för att skydda träet under byggtiden och från att gulna. Exteriört kommer fasaden att kläs med linoljeimpregnerad träpanel och vertikala trälameller, som även fungerar som solskydd. Även om allt verkligen andas trä, så finns det undantag. Men det har sin hållbara förklaring.

– Hisschakt och trapphus är i betong. Från början hade vi tänkt korslimmat trä, men det skulle i sin tur krävt stålförankring i berget samt att trapphus och hisschakt måste kläs med gips. Det hade alltså krävt flera olika material, nu blir det i stället enbart betong och trä, sammantaget ansåg vi det som mer hållbart, säger Oskar Lindström.

Hela huset är uppbyggt med ett zon-system med modulmått som gör att varje våningsplan enkelt går att variera och dela upp efter behov. Våningarna kragar ut ju högre upp man kommer i huset, vilket förutom att göra Nodi nog så karakteristisk även betyder att varje våningsplan och lokal blir unik. Även om både Next Step Group och BRA Bygg har erfarenhet av att bygga enligt certifieringssystem, så valde man bort det när det gäller Nodi.

– Vår ambitionsnivå ligger minst på Mijöbyggnad Silver. Vi tycker det är viktigt att bygga bra och hållbart och att göra det så smart som möjligt. Det gör man inte alltid om man följer ett viss certifieringssystem, även om det går att lära sig mycket av dem. Ett trähus talar också för sig själv, säger Oskar Lindström.

Text: Henrik Ekberg

FAKTA:

  • Nodi betyder nod på latin och signaturbyggnaden blir som ett nav för hela Nya Hovås.
  • Bygget påbörjades i december 2019 och beräknas vara klart i maj 2021.
  • Nodi byggs i fem våningsplan plus källare och får en yta på 4659 kvadratmeter.
  • Höjden blir 25,2 meter.
  • Arkitekt är White.
  • Bygger gör BRA Bygg.
  • Fastighetsägare är Next Step Group. Aktörerna arbetar i Next Step Groups samskapande modell som bygger på involvering, dialog och öppenhet mellan alla parter redan vid idéstadiet.