Nyheter

Nomineringar klara till Kasper-Salinpriset

Nu har juryn för Kasper Salin-priset valt ut årets fem bästa byggnadsverk. Sveriges arkitekter presenterar de fem nominerade projekten såhär…

NATURUM KOSTERHAVET, Koster

Naturum Kosterhavet är en del av Naturvårdsverkets satsning på att skapa utställningsbyggnader som ger introduktion och kunskap till dem som vill besöka Sveriges många unika naturmiljöer. Detta naturum har färdats en lång väg innan det fann sin plats i Ekenäs på Koster. Här har byggnaden inpassats fint i en miljö av fiskebodar och sommarhus. Inlevelsefullt har omgivningens karaktärer med trä, falurött och små volymer tagits upp i den nya byggnaden.

Arkitekt: White arkitekter AB
Byggherre: Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götaland

– – –

TULLHUSBRON, Norrköping

Tullhusbron är en gång- och cykelbro som elegant förbinder innerstaden med Strömsholmen i centrala Norrköping. Det är en efterlängtad förbindelse som har fått en elegant gestalt.

Arkitekten har konsekvent arbetat med stålet både i konstruktionen och i gestaltningen, vilket ger projektet en tydlig helhetslösning med en stark karaktär.

Arkitekt: Erik Andersson Arkitekter
Byggherre: Norrköpings kommun

– – –

KVILLE SALUHALL, Göteborg

Kvillebäckens saluhall ligger i Centrala Älvstranden som är ett viktigt utvecklingsområde för Göteborg. Saluhallen är en av de första byggnaderna i den nya stadsdelen och ger ett anslag till fortsättningen. Projektet är resultatet av en allmän arkitekttävling.

Byggnaden är till synes enkel i sin komposition och karaktäriseras av det göterborgstypiska gula teglet som i denna byggnad fått ett helt nytt raffinemang.

Arkitekt: Gustav Appell Arkitektkontor
Byggherre: Älvstranden utveckling AB

– – –

SKOGSKREMATORIUM II, Stockholm

En sten i skogen var mottot på det vinnande förslaget i den arkitekttävling som Stockholms Kyrkogårdsförvaltning anordnade 2009.

Denna byggnad upptas till den största delen av en teknisk process som innebär att man måste planera för ett rationellt flöde med höga krav på arbetsmiljö, rening, kalla och varma rum och hygien. Allt detta finns och är funktionellt ordnat. Mitt i rationaliteten utstrålar byggnaden ett lugn och en trygghet vilket ger förtroende för processen och ett stöd både för dem som ska arbeta med de avlidna på ett värdigt sätt och de anhöriga som väljer att besöka byggnaden.

Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor
Byggherre: Stockholms Kyrkogårdsförvaltning

– – –

BILDMUSEET, Umeå

Sedan 2012 har bildmuseet en ny byggnad i Umeås nya konstnärliga campus vid älven med konst-, arkitektur- och designhögskolorna som närmaste grannar. Bildmuseet är ett centrum för samtidskonst och visuell kultur. Här visas utställningar med samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design tillsammans med historiska tillbakablickar.

På en relativt trång tomt har arkitekterna valt att bygga ett högt hus som de utnyttjat för att skapa en spännande vandring upp genom byggnadens vackra utställningsrum.

Arkitekt: Henning Larsen Architects och White Arkitekter
Byggherre: Balticgruppen

– – –

Vinnaren av Kasper Salin-priset presenteras på Arkitekturgalan den 8 november.

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar årligen ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass. Priset tilldelas projektet och innebär en hedersutmärkelse i form av en plakett utformad av Bengt Lindroos att fästas på byggnaden. Arkitekt och byggherre erhåller var sin kopia av plaketten i mindre format.