Nyheter

Nordbygg Ecoforum – ny mötesplats för hållbart byggande

Nordbygg Ecoforum heter en ny mötesplats med fokus på framtidens hållbara byggande. Nordbygg Ecoforum omfattar både en konferens- och en utställardel och kompletterar Nordbygg på Stockholmsmässan.

Syftet med Nordbygg Ecoforum, som är ett samarbete mellan stockholmsmässan/Nordbygg och Svensk Byggtjänst, är att samla branschen i hållbarhetsfrågor och skapa ett forum för ett fördjupat kunskapsutbyte och nätverkande.

Nordbygg Ecoforum kommer att genomföras under två dagar vartannat år med start den 12-13 mars 2013 och kompletterar därmed mässan Nordbygg som arrangeras vartannat år, nästa gång 2014. Under de två dagarna hålls en större konferens med flera seminariespår. I anslutning till konferensen arrangeras en utställning med olika aktörer som praktiskt visar hur de bidrar till ett hållbart byggande. Innovativa tekniska nyheter och praktiska exempel kommer att vara centrala delar som ska presenteras tillsammans med aktuella partners inom hållbart byggande.

– Som kravställare har man skruvat åt kraven och även regler och normer har de senaste åren blivit hårdare. Marknaden är mogen och kan leverera mer energieffektiva lösningar, det såg vi inte minst under Nordbygg 2012 där många utställare hade fokus på att erbjuda lösningar för ett hållbart byggande, fortsätter Peter Söderberg.