Nyheter

Nordens byggvaruhandlare driver digitaliseringen

Kunderna ska få ett nytt verktyg när de ska köpa byggvaror. Genom införandet av den digitala standarden ETIM definieras de viktigaste egenskaperna för miljoner byggprodukter. 


Norge ligger i täten, med Finland och Sverige strax efter sig. 

– Min bedömning är att Norden och Nederländerna genom införande av ETIM ligger först i Europa när det gäller digitalisering av byggbranschen, säger Tarja Hailikari, VD för STK (Finnish Electrotechnical Trade Association).

Byggvaruhandlarna driver på digitaliseringen i byggbranschen. De ska nu bygga om sina webbtjänster så att det blir enkelt för kunden att jämföra olika leverantörers byggprodukter och välja det bästa alternativet. Kunder ska kunna söka på produkternas egenskaper och jämföra produkter från olika leverantörer.

Detta blir möjligt tack vare införande av den digitala standarden ETIM som innebär att de viktigaste egenskaperna för miljoner byggprodukter nu definieras och standardiseras. Detta är något nytt som aldrig tidigare funnits i byggbranschen.

Kunderna får ett nytt verktyg när de ska köpa byggvaror. Byggvaruhandlarna planerar starta moderniserade webtjänster nästa år.

– Min bedömning är att Norden och Nederländerna genom införande av ETIM ligger först i Europa när det gäller digitalisering av byggbranschen, säger Tarja Hailikari, VD för STK (Finnish Electrotechnical Trade Association)

Norge ligger i täten i Norden. De räknar med att bli klara redan i år med ETIM-information för en kritisk massa av byggprodukter så att byggvaruhandlarna kan börja modernisera sina webbtjänster. I Norge handlar det om att cirka 500 000 byggprodukter får ETIM-information. Sverige och Finland räknar med att komma ikapp Norge första halvåret 2019. De nordiska länderna samarbetar om att införa ETIM.

– Vi bygger nu om våra databaser för att klara att lägga ut mer information för varje produkt baserat på ETIM. Vi ska bygga om vår webbtjänst så att olika kundgrupper får den information de vill ha. Professionella byggföretag och privatkunder har olika behov, säger Alexander Brage Hansen i Maxbokedjan, en av Norges största byggvarukedjor med 4,2 miljarder norska kronor i omsättning 2016.

– Kesko beslöt hösten 2017 att börja använda ETIM för alla slags byggprodukter för K-rauta och Onninen. Jag räknar med att vi startar 2019 i alla länder, säger Timo Takamäki, utvecklingsdirektör med ansvar för databasutveckling i Kesko.

Keskogruppen hade cirka 13 miljarder Euro i omsättning 2017, varav bygg och teknisk handel svarade för 4,6 miljarder Euro. De har verksamhet i Norden, Baltikum, Vitryssland och Polen.

– Beijer Bygg vill vara drivande och ligga i täten med att införa ETIM för att ge våra kunder så bra information som möjligt, säger Jimmy Swärdhammar och Johan Ellwén med en röst.

Beijer Bygg hade en omsättning 2016 på cirka 5,5 miljarder och är en av Sveriges största byggvarukedjor.

De stora byggvaruhandlarna säljer flera hundra tusen produkter och det betyder att enbart arbetet med att inhämta information från leverantörerna och redovisa information på webben till kunderna kräver omfattande arbete. Några handelsföretag har cirka en miljon eller fler produkter.

– Nu för tiden behöver kunderna mer information än tidigare, det är inte längre tillräckligt med EAN. De vill ha ett helt digitalt paket. Det är inte rationellt att denna information levereras i olika dataformat till olika platser utan standardisering behövs för att öka effektiviteten i hela värdekedjan, från leverantör, återförsäljare fram till professionell byggare, säger Timo Takamäki

Att införa ETIM innebär samarbete inom branschen för att införa en standard för informationshanteringen. Idag finns flera sätt att definiera en dörr och dess egenskaper. Vilka egenskaper ska anges för en borrmaskin? Vilka prestandauppgifter ska redovisas?

– När kunderna får jämförbar och standardiserad information blir det lättare att hitta rätt produkt i vårt stora sortiment. Då behöver inte kunden jämföra med vad konkurrerande byggvaruhandlare erbjuder, menar Takamäki.

– Keskos grossistkedja Onninen har använt ETIM för sin webbtjänst för el- och vvs-produkter i några år. Vi har redan sett fördelarna. Nu ska vi använda ETIM för alla slags byggprodukter och även mot privatkundsmarknaden. ETIM innebär ökad effektivitet för hela byggbranschen.säger Takamäki.

I Norge, Sverige och Finland samarbetar byggbranschens organisationer inom el, vvs och bygg & järnhandel om arbetet med att införa ETIM. För dessa branscher finns sedan länge databaser med information om leverantörernas produkter. I Sverige handlar det om Finfo, RSK-databasen och E-nummerbanken.

Dessa databaser utökas nu och får ökad kapacitet så att även ETIM-information kan läggas in för varje artikel. Det är sedan leverantörernas själva som ansvarar för att ta fram den nya information som ska läggas in i databaserna. Det kommer att ta många år innan det finns ETIM-information för alla byggprodukter. Målet nu är att få underlag till storskaligt införande av ETIM (European Technical Information Modell).

Göte Andersson

FAKTA

European Technichal Information Modell (ETIM) är en internationell branschstandard för att beskriva egenskaper för produkter inom el, VVS och bygg. 
För närvarande är 18 länder medlemmar i ETIM International. 
ETIM Sverige styrs av en en referensgrupp för leverantörer, grossister och byggvaruhandel