Nyheter

Nordiskt i NCC:s styrelse

Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen, NCC. Foto: Stein Jansin.

Valberedningen föreslår att styrelsen i NCC ska bestå av sju ledamöter. 

Till nyval föreslås Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson.

– Vi är mycket glada över att kunna föreslå tre nordiska kandidater som alla har en gedigen erfarenhet från olika delar av byggsektorn, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen

Valberedningen i NCC föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Tomas Billing (ledamot sedan 1999, styrelseordförande sedan 2001), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) och Carina Edblad (ledamot sedan 2014).

Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande. Sven-Olof Johansson (ledamot sedan 2012) och Christoph Vitzthum (ledamot sedan 2010) har avböjt omval.

– Vi är mycket glada över att kunna föreslå tre nordiska kandidater som alla har en gedigen erfarenhet från olika delar av byggsektorn. Efter att NCC delade ut Bonava till aktieägarna i juni 2016 är NCC ett mer bygg- och anläggningsfokuserat bolag där denna kompetens är viktig, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen, i ett pressmeddelande.

Birgit Nørgaard, född 1958. Civilekonom, MBA. Vice styrelseordförande i NNE Pharmaplan A/S, Danska Statens IT Projektråd och Danish Growth Capital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., Cobham Plc, RGS 90 A/S och Danish Growth Capital II. Nørgaard har innehaft ett antal ledande roller inom ett flertal branscher bland annat som koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO och COO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Geir Magne Aarstad, född 1960. Civilingenjör. Han är sedan 2011 ordförande och partner i GRAA AS. Geir har 30 års erfarenhet av byggbranschen, bland annat som vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Mats Jönsson, född 1957. Civilingenjör. Styrelseordförande i Logent samt styrelseledamot i Coor och Infratek. Mats har lång erfarenhet från både bygg- och servicemanagementbranschen, bland annat som vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och som divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Valberedningen föreslår nyval på ett år av PwC med Håkan Malmström som huvudansvarig revisor.

Årsstämman kommer att hållas den 5 april 2017.