Nyheter

Norge planerar världens största träbro

Norge har långt gångna planer på att bygga en 1 400 meter lång träbro över sjön Mjösa söder om Lillehammer. En bro som kommer att kosta mellan 950 miljoner och 1,1 miljard norska kroner.

Världens största enligt den norska tidningen Teknisk Ukeblad.

Tre arkitektförslag på en 1 400 meter lång träbro som bär upp motorvägen E6 med fyra körbanor finns redan framme.

Ett av förslagen kallas ”Mjösbölgen”, ett andra ”Mjösviadukten” och ett tredje ”Extradosed”. De skiljer sig åt till utseende och konstruktion och har olika för- och nackdelar.

– Det är egentligen ingen större utmaning av bygga någon av dem. Vi har byggt så många träbroar i Norge och vet att vi klarar att bygga spann på 70 meter. Att bygga en bro på 1 400 meter är egentligen som att bygga flera kortare broar efter varandra, säger Yngve Olav Aartun från Plan Arkitekter i Teknisk Ukeblad.

Svårigheten ligger inte på det tekniska planet. Men det uttalade syftet är att få till något alldeles extra, en ”Ikon”. Och det kan bli svårare, anser Yngve Olav Aartun.

Projekteringen kan starta 2014 och själva bygget komma igång 2017.

Det slutliga beslutet har ännu inte fattats. En betongbro är inte utesluten. Men det mesta talar för trä, enligt Teknisk Ukeblad, inte minst av miljö- och klimatskäl.

Norge har i dag 107 träbroar som Vegvesendet ansvarar för, plus några tiotal mindre konstruktioner som ägs av privata eller andra intressenter.