Nyheter

Norra länken 1,8 miljarder dyrare än beräknat

Kostnaderna för Norra länken i Stockholm ökar med 1,8 miljarder kronor. Som orsaker anges den skenande byggkonjunkturen och krav på bevarande av nationalstadsparken vid en del av tunnelbygget.

Strax innan jul kom beskedet att Skanska fått i uppdrag att bygga 830 meter tunnel till Norra länken. Uppdraget från Vägverket är värt 412 miljoner kronor. Budgeten totalt för vägtunneln mellan Norrtull och Värtan i Stockholm var då omkring 9,8 miljarder kronor, varav staten skulle stå för 75 procent och Stockholms stad resterande 25 procent.

Nu har Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vänt sig till regeringen och begärt ytterligare 1,8 miljarder kronor, skriver Dagens Nyheter. Orsakerna till kostnadsökningen är enligt Skogö att konjunkturpåverkan blev avsevärt högre än väntat när projektet beslutades under 2002. Från förväntade 6 procent till mer än det dubbla — omkring 13 procent.
— Det är klart jag är oroad över kostnadsutvecklingen. Byggandet går på högvarv i Stockholm vilket driver upp kostnaderna inom hela bygg- och anläggningsbranschen, säger Ingemar Skogö till DN.

Ett annat skäl till kostnadsökningen är att byggandet väntas bli mer tekniskt komplicerat än vad de ansvariga ursprungligen trodde. Bland annat på grund av de krav på varsamhet som ställs för den del av tunneln som byggs vid nationalstadsparken vid Bellevue, bakom Wennergren center.

Björn Terstad, projektchef för Norra länken, efterfrågar en lagändring eftersom han anser att kraven på att inte påverka nationalparken ovan jord vid tunnelbygget är orimliga. Färre krav på varsamhet med nationalparken skulle ge en halverad byggtid, två år i stället för fyra, anser han.

— Besparingen beräknas uppgå till mellan 0,8 och 1,2 miljarder kronor, säger Björn Terstad till Dagens Nyheter.