Nyheter

Norra Tornen överklagas igen

Detaljplanen för de 144 och 124 meter höga byggnaderna har överklagats . Bild: OMA / Oscar Properties

Luftfartsverket har lämnat in ett överklagande av beslutet om bygglov för Norra Tornen i Stockholm till Mark- och miljödomstolen.
Verket anser att byggnaderna kommer att störa deras radaranläggning.

Stockholms stad klubbade detaljplanen, men Luftfartsverket överklagade. De ansåg att det högsta tornet på 120 meter skulle störa flygtrafiken genom att påverka radartrafiken till Bromma flygplats.
Länsstyrelsen avslog överklagandet, men nu har Luftfartsverket valt att gå vidare och överklagat till Mark- och miljödomstolen.

I ett pressmeddelande säger Petra Sernulf, LFV: s chefsjurist:
– Störningen av LFVs radaranläggning kan inte bedömas som annat än betydande. Radarn är en förutsättning för flygtrafiken i Mellansverige och därmed ett samhällsintresse. Därför överklagar LFV Länsstyrelsens beslut. När LFV gör en prövning så görs den utifrån den intrastruktur för luftrummet som finns.