Nyheter

Norrbotniabanan börjar byggas inom ett halvår

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, som i första hand ska förstärka godstrafiken i landet. Foto: Getty Images

Regeringen har gett besked om att Norrbotniabanan ska byggas och att 7 miljarder kronor avsätts inledningsvis för att bygga ända upp till Skellefteå.
Tidigare har beskedet varit att sträckan Umeå-Dåva ska byggas först, men nu är det alltså ett beslut som gäller sammanhållen process Umeå-Skellefteå. Första spadtaget tas inom ett halvår.

– Det här beskedet är glädjande, inte bara för Skellefteå utan för hela regionen. Det kommer att påverka näringslivets tillväxtmöjligheter såväl som människors möjligheter att bo och verka här. Vår redan starka hållbara tillväxt får i och med Norrbotniabanan nya avgörande förutsättningar, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå, i ett pressmeddelande. 

– Nu inväntar vi Trafikverkets tidplan och förbereder oss för att anpassa oss till den. Det handlar om infrastruktur och stationer i Bureå och Byske, men också att stora delar av planerna i centrala stan förverkligas i tid eller till och med påskyndas. Det gäller infrastruktur, kulturhus, resecentrum och flera andra projekt, säger Maria Marklund.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har sagt att spaden ska sättas i jorden inom nuvarande mandatperiod. I och med regeringens beslut får Trafikverket ett tydligt mandat att påbörja projektet. Regeringen har också öppnat för EU-medfinansiering för hela Norrbotniabanan, ända upp till Haparanda.

Sträckan finns med den nationella planen för infrastruktur som snart ska läggas fram och i väntan på det plockar regeringen ut delar ur den.

Fakta Norrbotniabanan

Vad: 27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå. 

Varför:
 Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan Norrlandskustens städer. Ger dubbelspår till Stambanan, ökad kapacitet, sänkta transport-kostnader och halverade restider längs kusten.

Kostnad:
 Cirka 29 miljarder (prisnivå 2013).

Källa: Trafikverket