Nyheter

Norsk byggjätte förvärvar HMB

Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen og Krister Karlsson, VD HMB.

AF Gruppen, en av Norges ledande bygg- och industrikoncerner, har förvärvat 70 procent av aktierna i HMB Holding AB. Resterande 30 procent av aktierna ägs av nyckelpersoner i bolaget.
I Sverige bedriver koncernen verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling och miljö. 

HMB Holding äger 92 procent av aktierna i HMB Construction AB. I samband med affären köper AF Gruppen även 3,4 procent av aktierna i HMB Construction av anställda som är delägare i HMB Construction.

AF Gruppen är en av Norges ledande bygg- och industrikoncerner med verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling, offshore, energi- och miljöteknologi. I Sverige bedriver koncernen verksamhet inom bygg, anläggning, projektutveckling och miljö. 

HMB blir ett dotterbolag till AF Gruppen Sverige AB där AF Gruppens svenska verksamheter är organiserade. Övriga svenska AF-bolag är AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, Kanonaden Entreprenad med döttrar, AF Härnösand Byggreturer samt Pålplintar.

– Förvärvet av HMB är i linje med vår strategi att förvärva upp till 70 procent av framgångsrika bolag och tillsammans med ledningen fortsätta att utveckla bolaget. Förvärvet av HMB är ett viktigt steg i vår Sverigestrategi och vår målsättning om lönsam tillväxt, säger Morten Grongstad, VD och koncernchef i AF Gruppen, i ett pressmeddelande.

– Med HMB i den svenska AF-familjen blir vi en stor aktör inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Vi är stolta och glada över att få vara med och bidra till HMB:s fortsatta utveckling, säger Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige.

– AF Gruppen har en kultur och värderingar som väl överensstämmer med HMB. AF Gruppens resultat och erfarenheter av att utveckla delägda bolag skapar goda förutsättningar att ta HMB till nästa nivå, säger Krister Karlsson, VD HMB, i pressmeddelandet.

FAKTA:

  • HMB är ett byggföretag, startat 1994, med rötter i Dalarna. 
  • Bolaget utför såväl kommersiella byggen som bostäder och med alla i marknaden förekommande entreprenadformer. 
  • HMB bedriver verksamhet i Stockholm/Mälardalen samt Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland. Samtliga ägare är verksamma i företaget. 
  • Omsättningen 2017 var MSEK 1 300 med en rörelsemarginal på 7,7 %.
  • AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. 
  • AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar. Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 4 200 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen.
  • Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi, Offshore och Sverige. 
  • Bolaget omsätter 13,7 miljarder NKR (2017) och är noterat på Oslo Børs.