Nyheter

Norsk entreprenör anlitas för tunnelarbetet på Lovön

Arbetena på Lovön ska starta till sommaren. Foto: AF Gruppen.

Trafikverket tecknar kontrakt med AF Gruppen för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm, entreprenaden FSE 305 gällande tunnlelarbete på Lovön.
Kontraktet är värt cirka 3 400 miljoner kronor. 

Turerna kring den aktuella entreprenaden, FSE 305 har varit många.  För ungefär ett år sedan tog Trafikverket beslutet att häva kontraktet med LSAB, Lovön samverkan AB, den entreprenör som hade kontrakt på tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö.

Vianini Lavori S.p.A, som var en av delägarna i LSAB, stämde därefter Trafikverket och riktade ett skadeståndskrav mot staten. 
Trafikverket påbörjade en ny upphandling, men avbröt den under hösten 2019, eftersom de fått in för få kvalificerade anbud.  

Trafikverket gick senare ut med en ny förfrågan och nu är upphandlingen klar. 
Det är AF Gruppens som ska ansvara för entreprenad som är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 kilometer från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden.

Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för cirka 6 kilometer huvudtunnlar, 7 kolometer ramptunnlar och 8 schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.

Arbetena ska starta sommaren 2020 och färdigställas före december 2024.

— Vi i AF Gruppen är glada över att få Trafikverkets förtroende att genomföra detta krävande tunneluppdrag. AF har etablerat en stark position i Sverige och vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i ett uppdrag som passar vår kompetens inom tunnelkonstruktion, säger Morten Grongstad, koncernchef i AF Gruppen, i ett pressmeddelande. 

Tilldelningen kan fortfarande överklagas.