Nyheter

Norsk storsatsning i Sverige

BetonmastHæhre är resultatet av en sammanslagning av de norska företagen Betonmast och Hæhre Isachsen Gruppen, som tillsammans bildar en av Norges största koncerner inom bygg, entreprenad och fastighetsutveckling.
Det norska bolaget har som mål att växa även i Sverige.
– Fusionen skapar än bättre förutsättningar att öka tillväxthastigheten i Sverige säger Mattias Gustafson, vd på Betonmast Sverige AB.

Genom sammanslagningen skapar Betonmast och Hæhre Isachsen ett av Norges största bygg- och anläggningsföretag med fler än 2 200 anställda och med en förväntad total omsättning på cirka 9 miljarder norska kronor. 

Företagets verksamhet kommer omfatta bygg, anläggning och fastighet. Utöver att inneha en ledande position på den norska marknaden kommer det nya företaget också finnas representerat på den svenska marknaden. 

– Fusionen mellan Betonmast och Hæhre skapar mycket goda förutsättningar för oss att öka tillväxttakten samt etablera en anläggningsverksamhet i Sverige säger Mattias Gustafson.

För tre år sedan grundade han Betonmast Sverige AB som idag har en växande verksamhet i Göteborgsregionen, och har för 2016 en omsättning på närmare 400 miljoner svenska kronor.

– När vi nu redovisar vårt tredje verksamhetsår i Sverige gör vi det med styrkan i att vara väl etablerade i Göteborgsregionen och att även ha startat vår byggverksamhet i Stockholm. Vi siktar högt. Vi vill mycket och vi satsar från ett solitt fundament.

För tillfället bygger Betonmast upp en koncernstruktur i Sverige, där såväl bygg- som anläggningsverksamheten kommer att ligga under Betonmast Sverige AB. Planen är att under 2017 utöka byggverksamheten till ytterligare regioner i Sverige samt skapa en nationell anläggningsverksamhet för infrastruktur. 

– Vi är en stark koncern med en solid norsk ägare och önskar ett starkt lokalt byggfokus i Sverige, infrastrukturen ser vi som en nationell verksamhet.

Rekrytering av nya medarbetare pågår.

– Vi kommer främst att knyta till oss tjänstemän på sådana poster som behövs för att vinna projekt och effektivt genomföra dem. Vi är en totalentreprenör. Det som kännetecknar vår verksamhet är ett nytänkande och ett tydligt fokus. Verksamheten kretsar kring projekten och samverkan med kunden. 

FAKTA

Om Betonmast:
Betonmast är ett av Norges snabbast växande entreprenadföretag. Koncernen omfattar de flesta större marknader i Sydnorge, från Östfold via Bergen till Trondheim, samt Göteborgsregionen i Sverige. Av koncernens 14 dotterbolag är 13 rena entreprenad- eller byggmästarföretag, medan ett bolag är verksamt inom fastighetsbranschen. Betonmast har dag runt 800 anställda och omsatte över 4,3 miljarder norska kronor år 2016.

Om Hæhre Isachsen Gruppen:
Hæhre Gruppen har under de senaste 40 åren etablerat sig som en stor och viktig aktör inom väg och anläggning och ligger bakom några av Norges största väg- och anläggningsprojekt de senaste åren. Företaget har idag runt 800 anställda.  Hæhre Gruppen omsatte 2,3 miljarder norska kronor under 2016.

Isachsen är en entreprenadkoncern som grundades 1986. Koncernens verksamhet täcker ett flertal områden, med anläggningsdrift som största affärsområde. Isachsen har idag runt 600 anställda och omsatte 1,6 miljarder norska kronor under 2016.

Hæhre och Isachsen slog samman sina verksamheter 2015.