Nyheter

Northland stoppar verksamheten

Som en följd av den kraftiga nedgången i järnmalmspriset kommer gruvbolaget Northland Resources att stoppa verksamheten på obestämd tid och säga upp större delen av sina anställda.
Peab klartlägger nu hur det påverkar deras transportavtal med bolaget.

Syftet med Northland Resources åtgärd är att, i avvaktan på ett förbättrat marknadsklimat, skapa tid för att fortsätta arbetet med att säkra en långfristig finansiering samt att kunna slutföra diskussioner med såväl finansiella som industriella investerare.

– Med anledning av detta kommer vi att inleda en dialog med Northland för att klarlägga hur detta påverkar det avtal som finns tecknat mellan parterna avseende transport av järnmalmskoncentrat på lastbil. Utifrån detta kommer vi sedan att vidta åtgärder för att minimera kostnader för hantering av personal samt lastbilar” säger Jesper Göransson vd Peab, i ett pressmeddelande.