Nyheter

Northvolt säkrar finansieringen

Markberedningen har påbörjats. Foto: Paulina Holmgren

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå i augusti.
– Dagens besked är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras vilket är oerhört glädjande, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft är sedan ett år tillbaka en strategisk partner till Northvolt och ser att fabriken kommer att ha stor betydelse både för Skellefteå Kraft som ett ledande bolag inom utvecklingen av förnybar energi och som leverantör av el, värme och kyla.

– Med de nya finansiärerna skapas möjligheter för ytterligare samarbeten som kommer att skapa unika möjligheter att driva omställningen till ett förnybart energisystem. Vi kommer att, på hemmaplan, tillsammans med Northvolt och det energikluster som kommer att bildas kring verksamheten här i Skellefteå, att kunna utveckla energilager som dels bidrar till omställningen av energisystemet, dels är anpassade efter våra behov, säger Joachim Nordin.

Northvolt Ett kommer att ha ett behov av omkring 2 500 anställda och ett antal underleverantörer vilket kommer att skapa tillväxt både i staden och i regionen.

– Det finns alla förutsättningar för vår region att möta den tillväxt som nu kommer att ta fart på allvar, inte minst tack vare tillgången på förnybar energi och andra nyttor som Skellefteå Kraft erbjuder, säger Joachim Nordin.

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tidigare tecknat avtal med Northvolt om att uppföra basbyggnaden till batterifabriken.